Home

Nieuws

'Land grabbing niet nadelig voor lokale bevolking'

Den Haag – De lokale bevolking wordt niet benadeeld door verwerving van landbouwgrond door buitenlandse investeerders. Er is ook geen sprake dat er in de Europese Unie stelselmatig sprake is van onrechtmatige grondverwerving.

Dit blijkt uit antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken op vragen van de Kamerleden Smaling en Van Bommel (SP) over de praktijk van 'landjepik in Europa', het zogenoemde 'land grabbing'.

'Land grabbing positief voor lokale economie'

De Socialistische Partij had de bewindslieden om opheldering gevraagd naar aanleiding van het rapport van het Transnational Institute waar werd gesproken over uitbreiding van land grabbing in de EU. Beide ministeries benadrukken dat 'in algemene zin' niet kan worden gesteld dat de lokale bevolking wordt benadeeld door verwerving van landbouwgrond door buitenlandse investeerders. Het kan juist positief uitwerken voor de lokale economie.

"Als de grond wordt gebruikt voor landbouwproductie, kan het leiden tot positieve impulsen voor de lokale economie en werkgelegenheid. Ook de verwerving van landbouwgrond om industriële activiteiten of andere vormen van bedrijvigheid te ontplooien kan een dergelijke positieve bijdrage leveren", schrijven de bewindslieden.

'Geen gevaar voor voedselveiligheid'

De SP wilde ook weten wat de gevolgen waren van land grabbing voor mens en milieu. Ze vrezen voor afkalvende voedselveiligheid en voedselsoevereiniteit binnen Europa. Ook zou het een bedreiging vormen voor kleine boerenbedrijven, vaak in familiebezit.

De minister en staatssecretaris schrijven dat dergelijke investeringen in landbouwgrond geen directe relatie heeft met de Europese afzetstructuren in de voedselmarkten: "De voedselzekerheid binnen Europa is naar onze mening niet in het geding. Bovendien houdt de Europese Commissie toezicht op de voorzieningszekerheid wat betreft voedsel in het kader van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid."

Een oorzaak dat buitenlandse investeerders landbouwgrond opkopen is dat EU-regelgeving het verwerven van grond door andere EU-ingezetenen eenvoudiger maakt. Beide ministeries laten weten dat boeren uit andere Europese landen in beperkte mate grond in Midden- en Oost-Europa kopen om daar landbouw te bedrijven. Dat kwalificeren de bewindslieden niet als speculatie.

Geen gevolg voor grondprijs

Op de vraag of grootschalige opkoop van landbouwgrond effect heeft op de grondprijs, geven de bewindslieden geen duidelijk antwoord. Wel dat 'de prijzen van landbouwgrond trendmatig stijgen in de hele Europese Unie'.

Of registreer je om te kunnen reageren.