Home

Nieuws

Vraag naar agrarische producten groeit langzamer

Brussel – De wereldwijde vraag naar landbouwproducten blijft de komende jaren groeien, maar toch wat minder snel dan in de afgelopen jaren.

Prijzen voor akkerbouwgewassen dalen vermoedelijk, maar prijzen voor vlees, vis en zuivel gaan omhoog. Dat schrijft de Europese Commissie.

Financiële markten stuwden prijzen

De conclusies staan in drie nieuwe 'EU Agricultural Market Briefs'. In deze rapporten zoekt de Commissie naar een verklaring voor de hoge prijzen die bijvoorbeeld in 2007 en 2008 opdoken, en naar de uitwerking hiervan op de voedselzekerheid. Een van de oorzaken voor hoge prijzen ligt volgens de Commissie in een 'plotselinge interesse van financiële markten' in agrarische grondstoffen, vanaf 2005.

Hoge prijzen leidden tot honger

Andere redenen zijn de toenemende welvaart in China, het stellen van bijmengnormen voor biobrandstoffen wereldwijd en vooral de VS en EU, en misoogsten. De hoge prijzen zorgden in 2007 en 2008 ervoor dat 60 miljoen mensen extra ondervoed raakten in Azië en Afrika. Juist in deze regio's zijn volgens de Commissie veel landen netto-importeurs van voeding, en dus kwetsbaar.

Prijzen akkerbouwgewassen dalen

Mede op basis van analyses van wereldvoedselorganisatie FAO en de Oeso, een samenwerkingsverband van vooral rijke landen, denkt de Commissie dat de vraag naar voeding de komende jaren stevig blijft maar de groei wel afvlakt. Prijzen voor akkerbouwgewassen gaan omlaag. Maar omdat in opkomende economieën consumenten voor het eerst naast zulke gewassen steeds meer dierlijke eiwitten kunnen betalen, is hier ruimte voor prijsstijgingen.

Vleesconsumptie neemt af

Opvallend is dat de Commissie vaststelt dat vleesconsumptie niet alleen in rijke landen wat afneemt, maar ook onder druk staat in veel opkomende economieën.

Of registreer je om te kunnen reageren.