Home

Nieuws 6 reacties

Peiling: warme sanering varkenshouderij welkom

De melkveehouderij kan via opkoop van varkensrechten financieel bijdragen aan een warme sanering van de varkenshouderij. Dat blijkt uit een online-enquête van Boerderij waar 549 respondenten aan deelnamen.

Aanleiding voor de enquête is melkveehouders die varkensrechten kopen. Vindt u dat een goede zaak? Een meerderheid vindt van niet. Dat antwoord gaf 85 procent van de respondenten. 15 procent vindt van wel.

Op de stelling of melkveehouders via opkoop van varkensrechten financieel kunnen bijdragen aan een warme sanering van de varkenshouderij, reageerde 48 procent positief. 37 procent is het daarmee oneens. De overige 15 procent antwoordde neutraal.

Van de respondenten vindt 65 procent dat fosfaat-, varkens- en pluimveerechten niet met elkaar uitgeruild moeten kunnen worden; iedere veehouderijsector moet alleen eigen productierechten kunnen kopen.

Eveneens het merendeel, 63 procent, juicht het niet toe als varkens- en pluimveerechten na 2017 omgezet worden in fosfaatrechten. 37 procent vindt dat wel een goed idee.

39 procent van de respondenten is het eens met de stelling dat sanering van de varkenshouderij nodig is zodat het gezonde deel van de sector kan doorstarten. 17 procent meent van niet. Het overige deel reageerde neutraal.

Over de enquête

 • 549 keer ingevuld
 • Voornamelijk melkvee- of varkenshouder
 • 89 % is veehouder
 • 32 % komt uit regio Overig (Noord-, West- en Midden-Nederland)
 • 40 % is gevestigd in de regio Oost en 28 procent in regio Zuid
 • 52 % wil het bedrijf uitbreiden of is daar mee bezig
 • 46 % heeft geen uitbreidingsplannen
 • 2 % heeft het bedrijf beëindigd

Laatste reacties

 • Akkerbouw 2020

  Streef liever naar een systeem zonder rechten en een Europa waar gelijke stalsystemen en dierwelzijnseisen gelden. Pas dan komt de kunde vand de Nederlandse agrariër naar voren. Hoe kan het zo zijn dat de ene Europese regel wel voor geheel Europa geldt en de andere regel niet. 

 • agratax2

  Stel de melkveehouders zijn instaat de varkensrechten op te kopen, waardoor deze varkens voor altijd van de markt zijn. Dit levert lege haken op en daarmee een extra dure slachtlijn per geslacht dier. Moet de vlees sector nog meer ophoesten alvorens ze de boeren een betere prijs kan betalen. Het geeft de melkveehouders de kans te groeien tot dat ze weer verzuipen in de melkplas. Zoalang de boerenstand niet instaat is zijn productie in de hand te houden zodat ze normaal op een redelijke opbrengst kunnen rekenen, zal de boze buiten wereld (overheid of industrie) ze moeten beschermen tegen zelf distructie. Produceren om daarna de politiek te vragen je product uit de markt te nemen en op te slaan na betaling is niet meer van deze tijd, zeker niet voor producten die niet meer weers afhankelijk zijn. 

 • Vhouder

  kunnen ze in het buitenland meer varkensstallen gaan bouwen en staan we hier in nederland voortaan buitenspel

 • wilco_roelofsen@live.nl

  het is de reinste kolder dat koeien boeren meer willen melken als gemiddelde boer
  100 koeien melkt heeft men zat als men daar dekost niet verdienen mee kan
  kan men beter ophouden want dan doe je echt iets verkeerd

  nu gaat men net als voor 1984  je te basten melken voor niets
  men heefd niets van verleden geleerd,lig dan nu ook niet te janken over lage melkprijs,weten jullie ook wat werken is voor wereldprijzen

 • farmer135

  melkveehouders hebben momenteel ook niet veel te besteden

 • g.g


  farmer 135  SOMMIGE melkveehouders, er zijn er nog genoeg die nog iets hebben bewaard voor slechere tijden. En zo hoort het ook.

   

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.