Home

Nieuws 1 reactie

Dijksma: steun voor biologische verordening groeit

Den Haag - Steeds meer lidstaten zijn bereid om in te stemmen met een nieuwe Europese verordening voor biologische landbouw.

Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken tijdens een debat over de landbouwraad in de Tweede Kamer. Dijksma zegt dat het Lets voorzitterschap werkt aan een akkoord over de biologische verordening. Tot nu toe heeft dit nog niet tot een akkoord geleid. Nederland heeft nog geen standpunt ingenomen. "Als op het laatste moment blijkt dat het akkoord slecht zal zijn voor onze biologische sector, zal ik tegen stemmen. Dat betekent dan wel dat we dan verloren hebben. Dan is de Nederlandse inzet, zeg maar, gestorven in schoonheid.

Dijksma zegt dat Nederland niet de doorslaggevende stem heeft bij de biologische verordening. "Dat is schromelijk overdreven. Wel hebben we een leidende rol gehad in het verzet tegen de verordening", aldus Dijksma. De staatssecretaris merkt dat de politieke druk om tot een akkoord te komen toeneemt.

Toch is er nog geen akkoord over de residunorm, controles en import van biologische producten. Dijksma blijft tegenstander van een nulnorm voor residuen. "Ik wil niet dat de bioboer wordt gestraft voor residuen op zijn product die daarop terecht zijn gekomen zonder dat hij daar iets aan kan doen." Dit demotiveert biologische productie volgens de bewindsvrouw. Dijksma zegt ervan overtuigd te zijn dat de biologische sector de wereld gaat veroveren, te beginnen in Europa. "De Nederlandse biologische export heeft al een waarde van €1 miljard."

Eén reactie

  • bbuizer

    Eens met mevrouw Dijksma. De biologische sector de wereld gaat veroveren. Biologische landbouw heeft <a href='<>'>de beste papieren</a> voor een toereikende duurzame wereldvoedselvoorziening.

Of registreer je om te kunnen reageren.