Home

Nieuws 5 reacties

Dierenbescherming ziet niets in rol bij jacht

Den Haag - De Dierenbescherming ziet niets in een formele rol in de faunabeheereenheden. Dat meldt de organisatie na bestudering van het compromisvoorstel dat VVD en PvdA vorige week hebben bereikt.

VVD en PvdA kwamen overeen dat  jagers niet langer werden verplicht om vooraf een afschotplan in te dienen. Tegelijk werd overeengekomen dat maatschappelijke en dierenwelzijnsorganisaties een plek kregen in de faunabeheereenheden.

GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP houden woensdag een extra vergadering over het wijzigingsvoorstel van VVD en PvdA. De drie partijen zijn het oneens met het wijziginggsvoorstel.

Het amendement wordt woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer behandeld. Na het goed bestuderen van de tekst van het amendement en wat daarover is gezegd, komt de Dierenbescherming tot de conclusie dat ze het liefst ziet dat dit wijzigingsvoorstel in zijn geheel wordt ingetrokken. De Dierenbescherming zegt liever te willen dat er geen lijst komt van bejaagbare soorten. In het wetsvoorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) staat dat de fazant, de haas het konijn, de wilde eend en de houtduif mogen worden bejaagd.

De Dierenbescherming zegt zich grote zorgen te maken over het lot van andere in het wild levende dieren.

"Zo dreigt jacht in natuurgebieden mogelijk te worden, komt er geen einde op het afschieten van zwerfkatten, komt geen einde aan 1-op-1 drukjacht op wilde zwijnen en komen er geen landelijke regels om vangst- en dodingsmiddelen vooraf gedegen te toetsen, maar wordt dit overgelaten aan provincies."

Laatste reacties

 • Zippie

  Natuurlijk ......  de dierenbescherming is nooit verder gekomen dan de Bambie gedachtengang.
  Van welk jaar was deze film ook al weer, ik geloof 1942 !!
  Inderdaad dus een vereniging die geen vooruitgang boekt.

 • PetervanKempen


  Hele opluchting, dit.

  Ik weet wel een paar iets beter onderbouwde verenigingen met wie goed te overleggen valt en die ook nog eens kennisdragers van fauna zijn in plaats van onderbuik roepers : De zoogdieren vereniging, de plattelandsalliantie, de provinciale landschapsbeheer organisaties, de Agrarische natuurverenigingen, de vogelwachten , de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu, de Vlinderstichting, de vereniging voor veldbiologie, de stichting particulier grondbezit, ...... tjeemig de peemig, we hebben die one issue verenigingen, die telkens rechtzaken aanspannen als ze hun emotionele zin niet krijgen, zie ook Vogelbescherming, dus geeneens nodig!

  Lichtpuntje!

 • Zippie

  ik mag maar hopen dat Dijksma op geen enkel punt meer overstag gaat voor dit geweeklaag!

 • joohoo


  Na het bestuderen kwamen ze tot de ontdekking dat ze aansprakelijk konden worden gesteld voor schade, en da kan nie.

 • koestal

  Ja,ze vinden dat de predatoren de weidevogels en hun nesten maar moeten blijven oppeuzelen

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.