Home

Nieuws 13 reacties

Nieuwe Brabantse bestuur wil regierol mestverwerking

Den Bosch - Het nieuwe provinciebestuur van Noord-Brabant wil aan de slag met mestverwerking. Dat staat in het nieuwe bestuursakkoord. De nieuwe kandidaat-gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) krijgt de portefeuille agrarische ontwikkeling.

Het nieuwe provinciebestuur (VVD, SP, D66 en PvdA) wil een regiorol op zich nemen in de ontwikkeling van grootschalige mestverwerkingsprojecten. Initiatieven voor mestverwerking en -vergisting groter dan 50.000 ton te verwerken mest, krijgen een locatie toegewezen door de provincie mits zij voldoen aan de duurzaamheidsnormen. Ook wil Brabant een zogenaamd mestmenu maken met voorwaarden voor mestbewerking, -verwerking en -vergisting. Hierbij wordt gestuurd op doelen, niet op middelen. Tot nu toe was mestverwerking een heikel punt in Brabant waar de politiek het maar niet over eens werd.

Het nieuwe bestuur in de Brabant zet verder in op vergaande verduurzaming van de veehouderij, innovatie en het sluiten van kringlopen. Herbestemming van leegstaande agrarische bedrijven is eveneens een speerpunt voor de komende bestuursperiode.

Voor eerst in de Brabantse politieke geschiedenis regeert het CDA niet mee. De landbouwportefeuille wordt de komende vier jaar de verantwoordelijkheid van D66-er Anne-Marie Spierings (39). Zij volgt VVD-er Yves de Boer op als landbouwgedeputeerde. De portefeuille ruimte komt voor rekening van PvdA-er Erik van Merrienboer (49).

ZLTO zegt een goed gevoel te hebben bij het nieuwe bestuursakkoord en verwacht meer ruimte voor ondernemen, innovatie en samenwerking.

Laatste reacties

 • w v gemert


  Het gevoel van de ZLTO was laatste de 20 jaar altijd goed, zelfs met Vion. Een ongelooflijkstelletje ......... vul maar in. als het ivul wat echt mijn gevoel is dan wordt het waarschijnlijk verwijderd door de redactie, dus we houden het netjes.

 • leftturn

  je kunt ook niet vooraf al stellen dat je het niet ziet zitten, dus de reactie lijkt me vrij logisch. als je het de nvv vraagt, krijg je geen ander antwoord.

 • Jano

  Volgens mij doet het er in Brabant al heel lang niet meer toe wat de Zlto er van vindt!

 • boerkebrabant

  hopelijk komen ze dan heel snel met de vergunning velening voor minerale verwerkens fabrieken, wij zijn al 6 jaar bezig, maar worden constant van het kastje naar de muur gestuurd, intussen lopen de mestprijzen op, wat als gevolg heeft dat we ons huishuodboekje niet meer recht gerekend hebben, wat in somige gevallen wel eens het einde van het bedrijf kan betekenen,wie is hier dan verantwoordelijk voor?

 • Burnetti

  @boerkebrabant, dat is een trieste constatering. De ondernemer kiest het initiatief dus accepteert het risico. Het is enorm frustrerend dat de procedure niet zo loopt als verwacht. Dit moet beter.

 • leftturn

  is niet alleen de schuld van de overheid. een initiatief wat 500.000 ton uit het niets vergund wil krijgen, heeft het zelf ook niet helemaal begrepen. er staan te veel initiatieven die draaien op subsidie ipv mest, veel overlast veroorzaken. de nabije omgeving wordt opgezadeld met de stank en er worden geen stappen gezet om dit binnen de perken te krijgen.
  er liggen ook initiatieven met vergunning te wachten op mest in een leeg gebied. maar op een of ander wijze loopt de boer toch achter het initiatief aan dat voor een niet reeele prijs op dit moment zegt te kunnen werken.
  we wachten op de eindoplossing, in 1 keer alles opgelost. volgens mij moeten we gewoon aan de slag met de technieken van vandaag en de daarbij behorende prijs. de oplossing komt met de jaren, maar niet als er niets gebeurt.

 • boerkebrabant

  lettturn, ons iniatief krijgt 0 euro subsidie, en we veroorzaken minder overlast als wat er nu vergunt is op die locatie, wij werken niet met een vergister die veel goede producten nodig heeft om te draaien, bij ons is het heel simpel, er komt mest binnen, die word gescheiden, de vaste mest word gecomposteerd, en is een opbrengst post iplv een koste post, zoals bij de gangbare verwerkingsinstalaties, de dunne mest word verdampt, en het concentraat dat overblijft gaat ook de fabriek verlaten, vloeibaar, of gemengt met de droge mest, dit alles is inpandig, met de nodige luchtwastechniek erop. wij zelf vragen om een tijdelijke vergunning, zodat als ie niet aan de vergunningsvoorschriften voldoet er na 5 jaar de stekker weer uit gaat, wat kostprijs betreft moet het gewoon groot zijn, maar ook wat handhaving betreft is het voor overheidinstanties makkelijkr om een fabriek van 500.000 kub te controleren als 10 van 50.000. maar het lijkt alsof het ons niet gegund word, want stel je nou toch eens voor dat het werkt, zonder overlast, dan moeten de antie boerenclubs weer iets nieuws verzinnen om tegen ons aan te boxen!

 • Jano

  Boerkebranant, ik heb er niet veel verstand van, maar zou mooi zijn als het zo werkt. Je kan mijn mest die ik af moet voeren hebben. We moeten toch naar een duurzamere oplossing dan voor veel geld die mest heel Nederland door rijden. 
  Het is wel triest hoe er met vergunningen wordt omgegaan door de provincie.  Maar het verbaast me niks en denk dat het er niet beter op wordt. 

 • eenvoudige boer


  Hopelijk dat dit nieuwe bestuur eens eindelijk doorpakt. Alles zo goed op orde en dan nog niet meewerken, je zou er moedeloos van worden.

 • gjcamps


  Boerkebrabant, ik denk dat je beter toch subsidie kunt aanvragen. Bij de overheid creëer je zo betrokkenheid en het lijkt er dan op dat je zonder hun hulp niet het financieel rond krijgt. Zo werkt het hele GLB van de eu ook. Want stel je voor jullie project is succesvol zonder hun inbreng.....misschien op de mestmarkt concurerend met wel gesubsidieerde projecten.

 • BW

  Boerke brabant ik heb het helemaal met je eens. En van o naar 500.000 kuub klopt niet @leftturn. we zijn met veel minder begonnen, maar een ambtenaar van de gemeente heeft het grootschalig gemaakt. Diegene die roepen dat je mest niet voor 10-12 euro kan verwerken, laat die ondernemers zich dan aansluiten bij verwerkers die 18-20 euro vragen. Dan is iedereen teveden.

 • Jan Wijnen


  Als van Gemert nou eens niet meer reageert op ZLTO.

  Blijf bij je eigen club, en in jouw tijd als voorzitter daarvan is er helemaal niks gebeurd.

 • Boertje19670

  Mestverwerking is per definitie niet duurzaam omdat het mestoverschot mn afkomstig is van diervoeder uit het buitenland, en deze grondstoffen brengen we niet terug dus ook geen kringloop. 
  Verder wil niemand in europa onze mest en-of pallets. Kortom het wordt niet wat.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.