Home

Nieuws 33 reacties

Mestputten blijven voorlopig vol

Doetinchem - Een kwart van de varkens- en kalverhouders heeft de mestputten dit voorjaar niet of slechts gedeeltelijk kunnen legen. De situatie is het meest problematisch voor veehouders in concentratiegebied Oost: stallen worden niet opnieuw volgezet en blijven noodgedwongen leeg.

Het is voor varkens- en (rosé)kalverhouders uiterst lastig om van hun mest af te komen dit voorjaar. Een deel van de varkens- en kalverhouders hebben helemaal geen mest af kunnen zetten of slechts beperkt. Dit omdat zij niet meer geld hadden of geen goede afspraken hebben gemaakt met een mesthandelaar voorafgaand aan het mestuitrijseizoen. De gemiddelde ophaalbijdrage voor varkensmest dit seizoen is €20 per kuub, €1 tot €1,50 per kuub hoger dan vorig jaar. Marktpartijen laten weten dat een deel van de varkens- en kalverhouders zich gedwongen zien de stallen leeg te laten.

Uit een belronde blijkt verder dat mesthandelaren in verschillende regio's nog vrijwel dagelijks gebeld worden door varkens- en kalverhouders die van hun mest af willen. De mesthandelaren zijn niet happig om de mest op te halen. Hun voorraden zitten vol en mest uitrijden gebeurt nauwelijks meer sinds de aanvang van het groeiseizoen.

De fosfaatrijke mest van varkens is sowieso niet in trek bij handelaren. Vleesvarkensdrijfmest bevat gemiddeld 4 kilo fosfaat per kuub mest. In rundveemest zit slechts de helft hiervan. Drijfmest van kalveren bevat 2,3 kilo fosfaat per kuub. Het fosfaatgehatel in kalverdrijfmest kan sterk wisselen. Mesthandelaren moeten kalvermest altijd mengen met andere mestsoorten om een homogeen mengsel te kunnen afzetten. Extra kosten dus en een lage ontvangstprijs voor akkerbouwers. Omdat er andere - minder fosfaatrijke en meer homogene - rundveemest dit jaar ruimschoots beschikbaar is op de markt, komen varkens- en kalverhouders moeilijk van hun mest af.

Zorgelijke situatie

De situatie is het meest zorgelijk voor varkens- en kalverhouders in concentratiegebied Oost. In dit gebied is relatief veel aanbod van rundveemest, liggen veehouderij het verst af van de traditionele akkerbouwgebieden en is mestverwerkingscapaciteit nog mondjesmaat beschikbaar.

Ook is dit voorjaar minder dierlijke mest uitgereden op akkerbouwgewassen omdat het groeiseizoen van tarwe en aardappelen samenviel. De akkers bleven lang nat waardoor het uitrijseizoen dit voorjaar kort is geweest, zo'n vijf tot zes weken. Niet alle plaatsingsruimte voor fosfaat is benut. Akkerbouwers kunnen dit jaar 5 kilo per hectare minder fosfaat plaatsen als gevolg van de aangescherpte gebruiksnormen.

Cumela adviseert de veehouders met volle mestputten een mestscheider te bellen en een deel van de mest op het bedrijf te laten scheiden in dikke en dunne fractie. De dikke, fosfaatrijke fractie kan worden afgezet bij een biogasinstallatie of worden geëxporteerd. De stikstofrijke dunne fractie kan nog worden afgezet op grasland.

Laatste reacties

 • boerkebrabant

  hier is de overheid verantwoordelijk voor. de normen gaan nergens meer over, en de vergunning verlening voor groorschalige mestverwerking diuurt veel te lang, als ie al van de grond af komt. het word tij dat ze zich eens bij de rechter moeten verantwoorden

 • kalkar

  Zo is het boerke, en niet anders. Het is één grote criminele bende met maar 1 doel. Het naar de klote helpen van de meeste boeren.

 • koestal

  Zo kan de overheid deze sectoren van achter het bureau met een koude sanering doen verdwijnen of verkleinen

 • janamtink@gmail.com


  Helemaal mee eens ! Het is triest dat ze de sector om zeep helpen ! Dijkstra heeft er nul komma nul verstand van !

  Mest duur afvoeren ( als je het kwijt wordt ) en Kali kopen en N kopen , maar dat mag ook bijna niet meer 

 • chila


  Is er iemand die mij uit kan leggen waarom  stikstof , kali en fosfaat uit dierlijke mest schadelijker zijn als uit KUNSTmest ???

 • schoenmakers1

  dat levert de overheid meer op

 • kalkar

  Wat zijn de vakbonden weer eens stil. We laten ons op een 'legale'manier, maar wel een corrupte manier naar de kloten helpen. Of is de zoveelste bedreiging om het voortbestaan bij de meeste boeren nog niet doorgedrongen? Ga er maar vanuit dat nu de koeieboeren gas geven, het zgn, overschot volgend jaar nog veel groter wordt.

 • gjcamps

  Binnenkort 5000 ambtenaren bij de belastingdienst over ivm nieuwe computersystemen. Met baangarantie kunnen ze aan de slag als staartenteller of mestschepper boertjes controleren.

 • LUCTOR

  De mest gaat koppensnellen.

 • maatje 1904

  En ze bouwden nog maar een stalletje bij ??????????????????????????

 • jhege


  Weet cumela ook dat de dunne fractie een hoger werkingscoefficient heeft en dat je dan minder kunstmest mag aanvoeren.......

 • jbi

  aah gewoon uitrije
  zien vanzelf wel

 • bertes

  water rijden zou niet de toekomst zijn. de mest moest dikker. maar mest met de minste fosfaat wind.

 • koestal

  In  Limburg wordt nog weer een grote stal gebouwd

 • porky 1


  de overheid laat de ene sector de andere om zeep helpen en blijft zo zelf mooi aan de kant staan ook de banken die onder curatele staan van den haag helpen een handje mee om de varkenhouderij naar de k te helpen

 • guidogroeneweg


  en vaste mest nemen we ook niet meer af. mag de akkerbouwer niet meer opslaan langer als 2 weken, ook niet met compost afdekken. dus dan maar kunstmest, langleve de regelgeving.. maar het gaat stoppen.

   

 • John*


  dikke fractie na t scheiden op t bedrijf in een sleufsilo en een jaar vasthouden.

 • somporn

  Pomp het in een  olietanker voor op de terugreis en de woestijn zal vruchtbaar worden.

 • juur

  Verplicht een langjarig mest afzet contract kopelen bij nieuwbouw van stallen  Grond gebonden. Dan is het afgelopen met het steeds maar grootere stallen bouwen zonder onderbouwing.

 • devansever


  Mest scheide en de dunne fractie over de grens brengen! In België mag er zelf geen mest van vlaanderen naar wallonië... dat noemt men dan 1 land? 

  Mocht het mest van vlaanderen naar Wallonië was het mest probleem in België al lang opgelost. Hadde ze mss wel te kort dan kan Nederland er nog steeds leveren.

 • ed12345


  Ik dacht dat Cumula mest naar Hongarije wilde vervoeren??????

 • devansever

  Da moete ze vooral doen! dan gaat daar de vruchtbaarheid omhoog daar waar geen mestbank is en geen regels wat je wel en niet mag spuiten. Als ze dat doen is het landbouw meer bepaald akkerbouw in Nederland en Belgie helemaal gedaan! Dan gaan de groene jongens nog eer hun zin moge doen want het eten komt dan toch van  hongarije

 • vigerti

  Breng de mest naar vlaamse mestverwerkingsinstallatie, ongeacht het gehalte aan stikstof en fosfor  voor de prijs van 18 euro geleverd.  Bij ons al acht jaar geen probleem meer met de mest dank zij de verwerkinginstallaties van  bioamor.  Je moet mmaar even gaan kijken op de website ervan

 • wimschaap


  het slaat negers op . neem bevoorbeeld vleesvarkensmest mag 50 cuub fosfaat per ha als er 6 kg fosfaat per ton in zit mag er 8 ton per ha per jaar . SLAAT NERGENS MEER OP als je dan op grasland 4 keer uit rij moet je 2 ton per keer geen wonder dat er niks mmer groei DIT KAN TOCH NIET .wordt tyd dat we de boel s plat gooien stelletje kloot zakken

 • Koen Franken


  Toch wel vreemd dat er nog mestfabrieken zijn die een informatieavond moeten houden om mest onder contract te krijgen .

 • Welke organisatie of politieke partij komt er nog voor de boeren op ? 
  We moeten actie voeren zo gaat het niet .
  nergens in de wereld is het zo extreem als hier
  nederland is niks zonder boeren 
  er komen steeds meer regels en controles 
  we worden behandeld als criminelen .
  7 dagen in de week hard werken en zo behandeld worden .schandalig 

 • boerrick

  Oh jeh melkquotum is er nog geen twee maand af of we hebt de nieuwe grens alweer gevonden, niet heel verrassend. Heet u allen welkom in de wet van vraag en aanbod. Aanbod mest veel te hoog,  nu gauw ander de schuld geven.
  Uitdaging voor de ondernemers en ja dit gaat mensen de kop kosten maar iedereen wil zo veel mogelijk produceren. Dus allen succes

 • Venstra

  Al die melkveehouders met name in het noorden die nog mest mochten aanvoeren hebben nu hun stal volgezet + de krachtvoerkraan vol open, of het uit kan is niet bekent maar mest kunnen ze niet meer aanvoeren.

 • pieter p

  Is het niet mogelijk om de dikke fractie aftevoeren naar noord Frankrijk en terug met voertarwe, daar is een groot te kort aan org. mest. Zo is het transport wel betaalbaar.
  Dit gebeurt als vanuit Bretagne met pluimveemest, de vrachtauto heeft een special plastic in de bak die eruit gehaald wordt bij het vullen met tarwe.

 • vinnetrad

  wat een geneuzel over mest, dit voorjaar was alles te duur ,het word wel goedkoper,transporteur verdienen veel te veel,ik wacht wel tot ze kunnen uit rijden,allemaal van die lui die het wel weten,maar nu moeten ze op blaren zitten,
  nu kost het net even wat meer,er is echt nog wel plaats voor mest,roept u maar.

 • 200113528

  best fijn als je bijna naar d eknoppen bent binnenkort helemaal, is het maar afgelopen. als je bij de moeilijk betalende gaat horen kan het beter maar afgelopen zijn

 • Burnetti

  @Pieter p: dat is een mooie manier om pathogenen in kippenmest in het voer van de dieren te krijgen. Lijkt me een mooie cyclus voor gekapselde bacteriën.

  Het risico lijkt bij runder en varkens mest kleiner. Maar zeker is dit niet.

 • W Geverink

  @Pieter p. Dat is net het probleem. Jullie blijven daar in Nederland met zijn allen op een hoop zitten en wringen in allerlei bochten zodat het zo kan blijven. Jullie verwachten hulp van een regering die wil dat jullie opsotemieteren. Beste Pieter. Ga kippen houden in een land waar je welkom bent en zorg dat je de mest op eigen grond tot waarde kunt brengen.  

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.