Home

Nieuws

Vergroeningscertificaat Milieukeur nog niet beschikbaar in 2015

Den Haag – Het vergroeningscertificaat Biodiversiteitplus van Stichting Milieukeur kan dit jaar nog niet gebruikt worden als equivalente maatregel voor de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

SMK wil het certificaat dit jaar nog niet aanmelden voor opname in de Gecombineerde Opgave, omdat de implementatie en de rolverdeling in controle en toezicht tussen de certificerende instantie en het betaalorgaan nog de nodige vragen oproepen. Het certificaat akkerbouwstrokenpakket, inclusief vogelakker en het certificaat Veldleeuwerik kunnen dit jaar al wel gebruikt worden als vergroeningsmaatregelen. De voorwaarden voor deze certificaten worden binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant.

De Europese Commissie wil bijvoorbeeld dat de granen die gebruikt worden in het akkerbouwstrokenpakket niet worden gebruikt voor productie. De Commissie vindt tevens dat in het pakket Veldleeuwerik de minimale teeltperiode van tien weken voor vanggewassen moet gelden en dat de teelt van sojabonen binnen dit pakket niet mag meetellen voor vergroening, omdat dit gewas in Nederland niet is opgenomen in de generieke lijst met vergroeningsgewassen. Dijksma verzet zich hier tegen, omdat ze vindt dat lidstaten niet verplicht moeten worden om generieke maatregelen één op één over te nemen in de certificaten. Ze handhaaft daarom de  toelating van sojabonen en acht weken vanggewassen in Veldleeuwerik.

Of registreer je om te kunnen reageren.