Home

Nieuws 1 reactie

Veel gehoede schaapskuddes met financieel tekort

Wageningen – De meeste gehoede schaapskuddes hebben te maken met een groot financieel tekort. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut Alterra in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Helemaal als de subsidie van de provincie zou wegvallen lopen de tekorten in Brabant snel op. Voor een gemiddelde kudde met 250 ooien bedraagt het tekort, met subsidie, ongeveer €30.000 per jaar.

Terreinbeheerders betalen een vast bedrag per dag dat de kudde in het terrein is. Per hectare omgerekend is dat bedrag veelal hoger dan de hectarevergoeding die de terreinbeheerders van de SNL-regeling (subsidie beschikbaar voor Natuur- en Landschapsbeheer) ontvangen. Daarom legt ook de terreinbeheerder er zonder ondersteunende maatregelen (bijvoorbeeld via het Programma Aanpak Stikstof) nog flink op toe.

Als mogelijkheden om de tekorten terug te dringen, noemt de organisatie het verlagen van de kosten van het beheer van de kuddes, het creëren van inkomsten via verwaarding van het schaap en via vergoedingen voor geleverde beheerdiensten.

Meeste kans op het inkomen te verbeteren liggen bij het verlagen van de beheerskosten van de kuddes door het aanbieden van grotere aaneengesloten natuurterreinen. Hiermee kan het tekort met ongeveer 75 procent worden teruggebracht.

Eén reactie

  • Jan van het Zand

    Een schapenhouder met kudde, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, is een landbouwer. De grond die hij in gebruik heeft op 15 mei 2015 kan hij opgeven bij de gecombineerde opgave. Hij zal zonder meer voldoen aan de vergroeningseisen. 
    Om het gat van € 30.000 te dichten kan hij in de nieuwe GLB subsidie aanvragen. Per hectare is dan € 370 per hectare subsidie te ontvangen. Met een areaal van 82 hectare ontvangt hij € 30.000 aan subsidie in 2019 en 2020.
    De GLB-subsidie komt dan niet bij Natuurmonumenten maar bij de schapenhouder terecht. En dat is ook de bedoeling van de EU.
    Zo had het gekund, maar zo werkt het niet door de regelgeving. Het lijkt wel dat een schaapsherder geen landbouwer is. En DAT IS VREEMD. Hij houdt dieren en gebruikt grond daarvoor.

Of registreer je om te kunnen reageren.