Home

Nieuws 7 reacties

Van der Weijden: AMvB melkvee is gemiste kans

Culemborg- De AMvB die de grondgebondenheid van de melkveehouderij moet regelen is een gemiste kans. Dat zegt Wouter van der Weijden, directeur van het Centrum voor Landbouw en Milieu.

"Het doel van de AMvB, om grondgebondenheid van de melkveehouderij te regelen, wordt nog niet voor de helft bereikt. Intensieve bedrijven mogen groeien met 50 procent mestverwerking en zullen enigszins worden afgeremd, maar in de groep middel-intensieve bedrijven zal een wildgroei gaan plaatsvinden. Velen van hen zijn al uitgebreid of hebben de vergunningen liggen om uit te breiden en zullen dit zo snel mogelijk doen. Ze hebben hier niet veel grond voor nodig en die grond mag ook nog ver weg liggen", stelt Van der Weijden. Ook de combinatie van de AMvB en - het volgens de bioloog op zich goede - streven van Dijksma om meer weidegang te realiseren is volgens hem geen goede combinatie. "Met deze AMvB zal de melkveehouderij toch verder intensiveren, waardoor weidegang juist moeilijker wordt voor bedrijven", aldus Van der Weijden.

De CLM-directeur benadrukt dat door de AMvB ook de kringlopen minder goed gesloten zullen worden. Grond mag op grote afstand komen te liggen, dus voer en mest worden over grote afstanden getransporteerd.

Snel bereikt

Door de groei van de melkveehouderij zal het nationale fosfaatplafond voor de veehouderij snel bereikt worden, waardoor dierrechten ingevoerd zullen worden voor de melkveehouderij. "Dat wijt ik vooral aan de opstelling van de VVD en ook een beetje aan LTO. VVD pleitte voor totaal geen grondgebondenheid en LTO wilde een vrij ruime norm. De uitkomst van de AMvB, met 50 procent mestverwerking voor intensievere bedrijven is een loepzuiver akkoord tussen de standpunten van VVD en PvdA, maar de 75 procent voor de middel-intensieve bedrijven ligt dicht bij grondloze groei", aldus Van der Weijden. "Als er een strengere AMvB zou komen zou dit de groei meer afremmen en zou er meer tijd zijn om fosfaatmaatregelen te nemen op de bedrijven en om kringlopen beter te sluiten. Die kans wordt met deze AMvB zeer waarschijnlijk gemist", aldus Van der Weijden.

'Nu het nog kan'

Hij verwacht dat door de dreigende melkveerechten veel boeren nog extra snel zullen uitbreiden met de gedachte 'dat het nu nog kan'. De CLM-directeur verwacht ook dat de druk op de mestmarkt zal toenemen door de groei van de melkveehouderij en de verdringing van varkensmest door rundveemest. "De fraudedruk zal hierdoor toenemen", verwacht hij. Dit dreigt vooral bij varkensmest, omdat deze ondernemers in hun strijd om het hoofd boven water te houden minder voor de mestafzet kunnen betalen dan melkveehouders. "Van de AMvB in deze vorm kunnen we nog spijt krijgen."

De Tweede Kamer spreekt donderdag over de AMvB bij de melkveewet.

Laatste reacties

 • koestal

  Blijkbaar snapt hij de bedoeling van het kabinet,er zijn maar weinigen die het snappen .

 • Foxxy

  Als boekjaar 2014, met toch een royale melkprijs , laat zien dat de kosten onevenredig hard stijgen , dan is feitelijk  schaalvergroting een must ! Zou toch vreselijk vervelend zijn , dat nu ipv melkquotum , er nieuwe obstakels en kosten gepaard gaan met het verruimen van onze veestapels, om zo ons modale inkomen te behouden !

 • koegrietje

  De fraudedruk zal toenemen??

  Ook maar geen nieuwe snelwegen meer aanleggen, dan rijden er mogelijk meer bestuurders te hard, door rood licht, met drank op etc.

  Wat een argument.....

 • hrkanger

  Word lastig voor de bedrijven  die 11 jaar over een mb vergunning gedaan hebben en anders niet mogen bouwen die hebben straks een stal en die staat dan leeg.
  en men heeft ook geen rekening gehouden met de vergrijsing in 2025 melken we niet veel meer dan nu er vallen strax nog genoeg uit zonder opvolges van onder de 80 koeien. en wie gegroeid heeft die groeien ook zo had niet meer.
  men moet een beleid maken voor 25 jaar en niet een voor een half jaar anders hebben ze in 2030 niemand meer over met hun demotiverende beleid en wat nog over bleef is dan omgevalen door de toren hoge kosten.

 • df

  We komen van de regen in de drup.
  Ik mis het melkquotum nu al...........

 • j.verstraten1


   In het quotum tijdperk hebben we 30 jaar lang ongelimiteerd kunnen intensiveren maar de sector is geëxtensiveerd. Zonder het zelf te willen en dit te beseffen pleit Wouter voor het invoeren van dierrechten. Want de grondgebonden landbouw zoals hij die voorstaat, met regionale kringlopen,  die is er altijd al geweest en dat zal in de toekomst ook niet gaan veranderen. Melkveebedrijven zetten regionaal mest af, en betrekken hun voer ook uit de regio. Melkveebedrijven gaan helemaal geen mest verwerken maar kopen dat via VVO's af en laten daarvoor varkensmest de verwerking in gaan. Wat is daar mis mee? Door beschikkingsmacht over de grond via de amvb te organiseren zou het er toe kunnen leiden dat boeren verder van huis moeten om deze te verkrijgen en daarmee wordt de kringloop  opgerekt.

 • Foxxy

  Stomme vraag misschien , maar wat doet CLM voor de kost ? Landbouw en Milieu? Zegt me niets

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.