Home

Nieuws

Rabobank vreest prijsdal varkens

Utrecht – Rabobank vreest dat de varkenshouderij in 2015 door een prijsdal zal gaan, eenvoudigweg omdat het aanbod de vraag overtreft.

De bank is optimistisch over de marktperspectieven voor zowel pluimveevlees als broedeieren. Dat meldt de coöperatieve bank tijdens een bijeenkomst voor landbouwjournalisten.

De bank ziet wel een overcapaciteit aan leghennen. Door investeringen na het kooiverbod en een steeds grotere productie in Duitsland verdwijnt die overcapaciteit niet. Ondernemers in de varkenshouderij moeten hun liquiditeitspositie scherp in beeld brengen, aldus Rabobank. De sector zag het financieringsvolume en het spaarvolume de laatste jaren steeds dalen en worstelt met winstgevendheid. Rabobank vindt dat de continue dreiging van vogelpest maakt dat moet worden nagedacht over pluimveebedrijven in waterrijke gebieden. Wat betreft varkenshouderij waarschuwt de bank niet voor de eerste keer dat mestverwerking nog altijd onvoldoende van de grond komt.

Of registreer je om te kunnen reageren.