Home

Nieuws

Financieringsvolume melkveehouderij omhoog

Utrecht - Het financieringsvolume van Rabobank in de agrarische sector is in 2014 1,3 procent gedaald, van €30,4 miljard naar €30,0 miljard. Waar de melkveehouderij en akkerbouw flink meer leenden, daalde het uitstaand krediet in onder meer in de varkenshouderij en de glastuinbouw juist duidelijk.

Het spaarvolume van boeren en tuinders daalde van een kleine 8,2 naar een kleine 8,1 miljard. De cijfers zijn bekendgemaakt tijdens een jaarlijkse bijeenkomst die Rabobank belegd voor landbouwjournalisten. Het genoemde financieringsvolume wijkt door een verschil in definities af van het jaarverslag. Hierin werd gemeld dat het binnenlandse retailbankbedrijf €28,4 miljard heeft uitstaan bij het agrarisch midden- en kleinbedrijf, oftewel 2 procent minder dan een jaar eerder.

Melkveehouderij grootste kredietafnemer

De melkveehouderij is met afstand de grootste kredietnemer binnen de agrarische sector. Eind 2014 had Rabobank €12,1 miljard uitstaan bij melkboeren, €421 miljoen oftewel 3,6 procent meer dan een jaar eerder. Dit is 20 procent meer dan in 2008, terwijl het spaarvolume nagenoeg gelijk bleef op ruim €2,3 miljard. Melkveehouders voerden de afgelopen jaren investeringen fors op in aanloop naar de afschaffing van het melkquotum.

"We worden vaak geconfronteerd met té optimistische investeringsplannen van melkveehouders, waarbij alle factoren naar boven zijn afgerond." Dat zei Ruud Huirne bij de presentatie van de cijfers over afgelopen jaar. Hij waarschuwt dat hogere financiële lasten kunnen leiden tot een te hoge kostprijs.

Akkerbouw heeft €3 miljard gefinancierd

De tweede grootste kredietnemer is de akkerbouw met een financieringsvolume van ruim €3 miljard, 3,6 procent meer dan een jaar eerder. Hier is het uitstaand krediet sinds 2008 met 22 procent toegenomen, dus eigenlijk toen graanprijzen fors begonnen te stijgen. Het financieringsvolume nam in deze sector wel toe van 1,1 naar 1,3 miljard.

In de akkerbouw is wegens grote prijsrisico's nog meer aandacht nodig voor irsicomanagement en ketendenken op lange termijn. Voor aardappelen en suikerbieten verwacht de bank in 2015 lagere prijzen.

Prijsdal voor varkenshouderij

In de intensieve veehouderij bleef het uitstaand krediet in de pluimveehouderij zo goed als gelijk terwijl in de varkenshouderij sprake was van een daling van 5 procent. Het financieringsvolume ligt nu met net iets meer dan €2,4 miljard op het laagste niveau sinds 2008. Het spaarvolume daalde met 8 procent tot €393 miljoen. De sector blikt terug op een jaar met overwegend slechte varkensprijzen. In 2015 verwacht Rabobank verwacht een prijsdal, omdat het aanbod de vraag overtreft. Ondernemers moeten hun liquiditeitspositie scherp in beeld brengen, vindt de bank. Mestverwerking komt daarbij nog onvoldoende van de grond.

Dreiging van vogelgriep

In verband met de continue dreiging van vogelgriep vindt de bank dat er een herbezinning moet komen op vestiging van pluimveebedrijven in waterrijke gebieden. Het marktperspectief voor zowel pluimveevlees als broedeieren is goed.  Wel is er een overcapaciteit aan leghennen. Door investeringen na het kooiverbod en toenemen de Duitse productie verdwijnt die overcapaciteit niet.

Noodlijdende glastuinbouw

Het financieringsvolume daalde nog harder in de noodlijdende glastuinbouw. In totaal staat ruim €6,1 miljard bij glastuinders uit, ruim een half miljard minder dan een jaar eerder. Op zijn top stond in 2009 zelfs €7,3 miljard uit in de sector, die onder meer last heeft overproductie en de Russische boycot van voedselproducten uit de EU.

Flexibilisering grondmarkt nodig

Tot slot zou een vernieuwing en flexibilisering van de markt voor landbouwgrond nodig zijn. Er is weinig handel, maar wel tegen hoge prijzen. Verder is pacht relatief duur en niet flexibel genoeg. Daardoor is er te weinig aandacht voor bodemvruchtbaarheid.

De markt voor duurzame energie is sterk in ontwikkeling. De agrarische sector loopt hierin voorop. Rabobank heeft al €50 miljoen groen gefinancierd. 90 procent hiervan is aangevraagd door agrariërs.

Of registreer je om te kunnen reageren.