Home

Nieuws 1 reactie

Subsidieregeling sloop nertsenstallen bekend

Den Haag – Nertsenhouders kunnen 50 procent subsidie krijgen op de sloopkosten van hun stallen, of 40 procent subsidie op verbouwingskosten om om te schakelen naar een ander type (landbouw)bedrijf.

Dat staat in het besluit Subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij, waarvan staatssecretaris Dijksma het ontwerp afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De regeling maakt onderdeel van het verbod op de pelsdierhouderij, dat in mei 2014 door de rechtbank Den Haag werd verworpen omdat deze constateerde dat de pelsdierhouders financieel ernstig getroffen werden door de wet, zonder dat hier compensatie tegenover stond. Het ministerie van Economische Zaken is hier inmiddels tegen in beroep gegaan. Wanneer dit hoger beroep dient is nog onbekend. Dijksma laat weten dat de daadwerkelijke openstelling van de subsidieregeling beoordeeld zal worden in het licht van dit beroep.

Nadat het besluit aan zowel de Eerste als Tweede Kamer is voorgelegd, zal de Raad van State om advies worden gevraagd. Daarnaast moet goedkeuring worden ontvangen van de Europese Commissie, omdat de regeling staatssteun betreft. In de regeling zijn bedragen vastgesteld per vierkante meter, voor zowel de sloop van bedrijfsgebouwen als voor zaken als asbestsanering.

Eén reactie

  • henk26

    Hoe zit het met de vermogensschade zoals de waardedaling die deze bedrijven voor haar kiezen krijgen als gevolg van het verbod? Die wordt in deze regeling namelijk niet vergoed. Het lijkt mij dat deze regeling dus in het kader van het EHRM ruimschoots onvoldoende is. Ook kan deze regeling in het kader van 'égalité devant les charges publiques' niet worden uitgelegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.