Home

Nieuws

Minder ruimte Nederlandse mest in Duitsland

Düsseldorf – Er komt minder ruimte voor Nederlandse mest in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Door aanscherping van het Duitse mestbeleid wordt de ruimte voor dierlijke mest in de deelstaat die grenst aan Nederland sowieso minder.

Er zijn al flinke inspanningen nodig om de mest uit overschotregio's te plaatsen in ander gebieden waar minder vee wordt gehouden. "Wat mij betreft geldt het veroorzakersprincipe bij de aanwending en import van dierlijke mest", zegt Johannes Remmel, minister van onder meer landbouw en milieu van Noordrijn-Westfalen, tegen Boerderij.

Ook in Noordrijn-Westfalen te veel nitraat

Remmel is sinds juli 2010 voor Bündnis 90 – Die Grünen minister in de Rood-Groene deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen. In Duitsland staat voor dit jaar een nieuwe aangescherpte mestwetgeving (Düngeverordnung) op stapel. In de voorstellen van Bondsminister Schmidt worden de huidige bemestingsnormen binnen een paar jaar flink aangescherpt. Dat is nodig omdat in Duitsland op een groot aantal meetpunten nog te veel nitraat wordt gemeten, ook in Noordrijn-Westfalen. De Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen Duitsland. In hoeverre dat gevolgen gaat krijgen, hangt af van de nieuwe mestregelgeving.

Meetellen restproduct biogasinstallaties

De deelstaatregering wil bovenop de landelijke voorstellen nog verdere aanscherpingen, onder meer door verplichte mineralenbalansen per bedrijf en een betere registratie en controle van mesttransporten. Wat in ieder geval grote gevolgen heeft voor de totale ruimte voor mest in Duitsland, is het meetellen van de restproducten uit de talrijke biogasinstallaties in de aanvoer van dierlijke mest. Dat beperkt in combinatie met scherpere normen de ruimte voor het gebruik van dierlijke mest uit de deelstaat zelf en maakt de ruimte voor mestimport ook veel kleiner. In Duitsland is de algemene norm van 170 kilo stikstof uit organische mest per hectare van toepassing volgens de EU-nitraatrichtlijn.

Geen importverbod buitenlandse mest

In de afgelopen jaren belandde circa 80 procent van de hoeveelheid mest die naar Duitsland werd geëxporteerd op akkers in Noordrijn-Westfalen. Remmel maakt duidelijk dat hij geen importverbod wil voor buitenlandse mest mede omdat dat ook vanuit de EU niet is toegestaan. Wel zegt hij dat 'Het Nederlandse mestoverschot niet zonder meer over de grens afgezet kan worden en dan hier extra problemen veroorzaakt'.

Over de nieuwe mestregels in Duitsland is nog veel discussie tussen deelstaten onderling en tussen de overheid en boerenorganisaties. Wel zullen de nieuwe regels vrijwel zeker dit jaar in moeten gaan, mede omdat de EU-Commissie zeer kritisch meekijkt.

Lees het interview met Johannes Remmel in weekblad Boerderij van deze week.

Of registreer je om te kunnen reageren.