Home

Nieuws

Van Dam grijpt niet in bij GlobalGap

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken gaat niet ingrijpen bij de plannen om de bemestingsregels aan te scherpen binnen GlobalGap. Dat blijkt uit zijn reactie op Kamervragen van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf.

Nederland heeft een platform GlobalGap, waarin diverse producenten-, handels-en afnemersorganisaties zitten. Het ministerie heeft hierin geen zitting en ook geen adviserende rol. "Het is aan het platform om discussie te voeren", vindt Van Dam.

Rauwe groenten

GlobalGap wil de eisen voor bemesting van groenten die rauw worden gegeten en in de grond worden geteeld aanscherpen. Voornemen is dat op deze teelten in de periode vanaf zes maanden voor de oogst geen onbewerkte dierlijke mest gebruikt mag worden. Op termijn mag helemaal geen onbewerkte dierlijke mest meer worden gebruikt. Met name voor de biologische  sector leidt dit tot grote kosten.

Voedselveiligheid

Staatssecretaris Van Dam zegt dat de maatregel van GlobalGap de landbouwsector heeft overvallen, ondanks dat ze zelf deelnemer zijn in het platform en dus actief geïnformeerd worden over het aanpassen van de maatregelen. Van Dam benadrukt dat de maatregelen voor GlobalGap vooral gericht zijn op voedselveiligheid. "De maatregel is een voorzorgsmaatregel die vanuit de markt (de retail) is geïnitieerd ten behoeve van de voedselveiligheid van voedsel dat rauw gegeten wordt. Partijen uit de Nationale Technische Werkgroep GlobalGap worden in de gelegenheid gesteld om aan te geven of de maatregel haalbaar is. Indien dit niet het geval is, kan de sector zelf alternatieven aangeven met inachtneming van de voedselveiligheid", aldus Van Dam.

Of registreer je om te kunnen reageren.