Home

Nieuws

Vaak arbeidsongevallen in landbouw

Werknemers in de landbouw, bosbouw en visserij lopen een relatief groot risico op een arbeidsongeval. In 2014 liep bijna 7% van de werknemers in de sector letsel op door een ongeval.

Dat is twee keer zoveel als gemiddeld in alle sectoren, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De sectoren zijn het onveiligst van alle sectoren.

Fysiek letsel

De landbouw is met afstand de grootste sector binnen de groep landbouw, bosbouw en visserij. In 4,4% van de gevallen leidt het ongeval tot een dag of meer verzuim. In de meeste gevallen is sprake van fysiek letsel. Een arbeidsongeval kan ook leiden tot geestelijke schade. Vooral in de zorg komt dit verhoudingsgewijs veel voor maar in de landbouw nauwelijks.

Hervatting werk

Werknemers hervatten hun werk volgens cijfers van het CBS eerder na een arbeidsongeval met lichamelijk letsel dan bij geestelijke schade. In het eerste geval is ruim de helft van de werknemers dezelfde of de volgende dag weer aan de slag. In het tweede geval werken nog geen 4 van de 10 werknemers de volgende dag weer. Een derde is dan een maand of langer thuis.

De resultaten in deze bijdrage zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die wordt uitgevoerd door CBS en onderzoeksinstituut TNO. De cijfers zijn niet vergelijkbaar met eerdere NEA-rapportages omdat de wijze van rapporteren is veranderd.

Of registreer je om te kunnen reageren.