Home

Nieuws 1768 x bekeken

Seizoenswerk: principeakkoord landbouw

Seizoensmedewerkers mogen, onder voorwaarden, voortaan minder dan zes maanden hun werk onderbreken. Zo kunnen agrarische oogstmedewerkers vaker op hetzelfde bedrijf aan de slag.

LTO Nederland, CNV Vakmensen en FNV hebben een principeakkoord bereikt over het seizoenswerk in de Wet Werk en Zekerheid. De afspraken zijn erop gericht om in de land- en tuinbouw duurzame arbeidsrelaties voor oogst- en productiewerk te krijgen. Deze afspraak sluit aan bij de bestaande praktijk.

Contract voor onbepaalde tijd

Voor functies van tenminste negen maanden is de afspraak gemaakt dat de werknemer, onder voorwaarden, op zijn verzoek bij het vierde contract aanspraak kan maken op een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij wordt de loonbetaling gespreid over een periode van 12 maanden.

LTO Nederland, CNV Vakmensen en FNV gaan de afspraken nu voorleggen aan hun achterban en vervolgens aan de minister, voor goedkeuring. Verleent de minister die, op basis van de uitzonderingsbepaling in de WWZ, dan worden de afspraken vastgelegd in de cao's.

Of registreer je om te kunnen reageren.