Home

Nieuws 4 reacties

Peel en Maasvallei start pilot afvoeren maaisel beken

Waterschap Peel en Maasvallei start met een pilot voor het afvoeren van het maaisel van beken. Door af te voeren, komen meststoffen van het rottingsproces van maaisel niet terug in het beekwater.

Nu blijft het maaisel in de praktijk vooral op de maaipaden liggen. Omdat het beekwater in circa 1.200 kilometer waterlopen schoner blijft, zouden doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) sneller kunnen worden behaald, volgens het waterschap.

Minder inleveren op bemesting akkers

Bestuurders Ad van Iersel (partij Waterbelang) en Edwin Michiels (geborgd ongebouwd) hebben het voorstel ingediend tijdens de algemene bestuursvergadering over de begroting 2016. Door het sneller behalen van de schoon waterdoelen van de KRW, hoopt de landbouwsector dat minder hoeft worden ingeleverd op het bemesten van de akkers, stelt het waterschap.

Grotere diversiteit aan planten en waterdieren

Afvoeren van het maaisel zorgt er ook voor dat de grond verschraalt. Dit is goed voor de ontwikkeling van de natuur. Er ontstaat dan een grotere diversiteit aan planten en waterdieren. Natuurorganisaties als Staatsbosbeheer voeren hun maaisel daarom al langer af, stelt het waterschap.

Mogelijk nieuw beleid

Waterschap Peel en Maasvallei werkt het voorstel van de pilot verder uit; doelen, randvoorwaarden en looptijd. De uitkomsten van de pilot geven richting aan mogelijk nieuw beleid van het waterschap op dit vlak. Als de uitkomsten positief zijn, kan het waterschap besluiten dit maaisel voortaan altijd af te voeren.

Goede samenwerking noodzakelijk

Har Frenken (lid van het dagelijks bestuur) gaf wel aan dat er dan een goede samenwerking moet zijn tussen de aanliggende agrariërs en het waterschap, omdat deze volgens de Keur verplicht zijn het maaisel in ontvangst te nemen. De praktijk is nu dat het maaisel vooral op de maaipaden blijft liggen.

Extra kosten

Eventuele extra onkruiddruk bij de agrariërs die het maaisel willen ontvangen (doordat in het maaisel onkruid zit), wordt in de pilot meegenomen. De pilot geeft ook duidelijkheid over de extra kosten die het waterschap moet maken om maaisel af te voeren. Dit wordt vooral bij een positieve uitkomst van de pilot belangrijk. De kosten van de pilot zelf hebben geen invloed op de tarieven. In 2016 daalt het tarief van Waterschap Peel en Maasvallei met ongeveer 1%.

Laatste reacties

 • Schoenmakers

  juist, het is weer een stuk de richting in van de natuurclubs, alhoewel men ons wil doen geloven dat het voor ons is, waterschap probeer eerst je kerntaak eens goed uit te voeren, het water goed beheersen, dus voldoende afvoer in tijden van overvloed, en zuinig in tijden van schaarste

 • melkveehouder .

  @schoenmakers. Je hebt het over 'het Waterschap'. Kijk eens wie er in het Dagelijks Bestuur van de Waterschappen onze belangen behartigen. Veelal door de agrarische sector gesteunde leden van een landbouworganisatie, of een door de agrarische sector gesteunde politieke partij. En als ze er eenmaal zitten papegaaien ze hun broodheer na ten koste van onze sector! Niet te geloven dat niemand dit in de gaten heeft.

 • wullum

  In de meeste besturen gaat eigen belang voorop,dat is altijd al zo geweest

 • Bressele-hoeve

  En waarom kan dat spul niet in de vergister? I.p.v. mais of zo.

Of registreer je om te kunnen reageren.