Home

Nieuws 2696 x bekeken

Begroting EZ is parlementaire vuurdoop voor Van Dam

Martijn van Dam (Economische Zaken) krijgt woensdag en donderdag als staatssecretaris zijn parlementaire vuurdoop met de verdediging van het landbouw- en natuurdeel van de begroting van het ministerie van Economische Zaken.

De nieuwbakken bewindsman heeft de afgelopen weken kennisgemaakt met de sector en - in informele gesprekken - met de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. Hij weet daarmee wat hij kan verwachten.

Meer geld voor groen onderwijs

Eén voorstel om de begroting te wijzigen ligt inmiddels op tafel. ChristenUnie heeft een wijzigingsvoorstel ingediend om op de begroting van EZ €16 miljoen en bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) €12 miljoen vrij te maken voor het groen onderwijs. Daarmee wordt, net als vorig jaar, de bezuiniging teruggedraaid die aan het begin van deze regeerperiode van Rutte II werd ingezet.

De SP wil €120.000 vrijmaken voor hulp aan stoppende boeren.

Groen onderwijs naar ministerie van OCW

De positie van het groen onderwijs kan sowieso wel weer ter sprake komen, nu het parlement een motie heeft aangenomen om dat groen onderwijs over te hevelen naar het ministerie van OCW. Van Dam heeft, mede naar aanleiding van de aanbevelingen van het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, vorige week al gezegd dat hij nog studeert op de manier waarop hij invulling geeft aan die motie.

Grondgebonden melkveehouderij, knellende regels en afschaffing intensief

De politieke partijen hebben allemaal hun eigen thema's waarmee ze Van Dam confronteren. Zoals de grondgebonden melkveehouderij (GroenLinks, SP, PvdA), de overmaat aan knellende regelgeving (VVD), het groen onderwijs (ChristenUnie, CDA), de herwaardering van het fosfaat (PVV) en de afschaffing van de intensieve veehouderij (Partij voor de Dieren). De SGP zal zichrichten op het boetebeleid van het ministerie.

Weidevogels

Van Dam heeft maandag al een begin gemaakt op het punt van de wens van GroenLinks en de PvdA om de weidevogelstand op te krikken.

Of registreer je om te kunnen reageren.