Home

Nieuws 2 reacties

Keuring van vlees terug naar overheid

Den Haag – De keuring van vlees, zuivel en eieren wordt teruggebracht onder de vleugels van de rijksoverheid. Het huidige systeem is volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) kwetsbaar voor fraude: "Bedrijven die lak hebben aan voedselveiligheid kunnen hun borst natmaken. Zij krijgen te maken met een voedselwaakhond die snel en streng optreedt."

Het overbrengen van keuring naar de overheid zal gefaseerd plaatsvinden. De vleesketen krijgt voorrang vanwege de vele schandalen in de sector, zoals het verkopen van paardenvlees als rundvlees. De beleidswijziging betreft onder meer de keuring in slachthuizen, maar ook controles in de supermarkt op het punt van de versheid van vlees. Na de vleessector komen de keuring van zuivel en eieren aan de beurt.

'Bedrijfsleven primair verantwoordelijk'

"Het bedrijfsleven blijft primair verantwoordelijk voor de veiligheid en kwaliteit van ons voedsel", zegt Dijksma. "Maar een vermenging van private en publieke keuring- en toezichtstaken is kwetsbaar gebleken. Daarom komt er een einde aan de slager die zijn eigen vlees keurt."

Ook fytosanitaire keuring en toezicht op de plantaardige sector moet in het publieke domein worden geborgd, aldus Dijksma. Maar hier gaat de minister samen met de sector en keuringsdiensten in overleg over een 'werkbaar model'.

NVWA hervormd

Dijksma wil ook keuring en toezicht binnen de voedselveiligheidsdienst NVWA organisatorisch scheiden. De NVWA wordt volgens Dijksma versterkt, zodat de organisatie meer en sneller misstanden kan opsporen en harder kan optreden.

Internationale druk

Bij export wordt door derde landen de eis gesteld dat certificaten worden afgegeven door de overheid. Omdat private organisaties in Nederland vaak de keuring doen, moet Nederland met 'hulpstructuren' voldoen aan deze eis. Dijksma schrijft dat zowel de Europese Commissie als derde landen Nederland erop hebben gewezen dat het systeem op gespannen voet staat met de uitgangspunten van onafhankelijk bestuur en het niet-vermengen van publieke en private activiteiten. De kritiek neemt volgens de PvdA-politica ook steeds meer toe.

Laatste reacties

  • De Waard

    Prachtig!!!!
    En hoe zit het dan met de controle op vlees uit het buitenland?????

  • erik1967

    Domme vraag De Waard! Nederlands vlees is per definitie slecht en aan buitenlands vlees mankeert helemaal niets. Buitenlands vlees voldoet aan de hoogste normen voor welzijn, milieu etc.

Of registreer je om te kunnen reageren.