Home

Nieuws 7790 x bekeken 3 reacties

Contractbreuk pachters RVB-grond

Doetinchem – Het komt voor dat een pachter, die grond in gebruik heeft van het Rijksvastgoedbedrijf, zich niet houdt aan het pachtcontract. Volgens het vastgoedbedrijf heeft dit in 'een enkel geval' geleid tot ontbinding van het pachtcontract.

In pachtersland is al enige tijd commotie, omdat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij openbare inschrijving pachtgrond aanbiedt. Sommige percelen noteerden toen een ruime verdubbeling van de pachtprijs.

De opbrengst van de laatste openbare veiling, afgelopen maand, was €784.492 per jaar. Dit is bijna 70 procent hoger vergeleken met de opbrengst voor de veiling. Bij een openbare veilig vorig jaar stegen de pachtinkomsten eveneens met 70 procent.

Vraagtekens bij hoge pachtprijzen

Politieke partijen CDA en SGP maken zich grote zorgen over de openbare inschrijving van pachtgronden die in het bezit van het Rijk. Zij vinden dat openbare inschrijvingen duurzaam grondgebruik tegenwerkt. Dit omdat de nieuwe pachter de grond kortdurend in gebruik heeft en dan niet als prioriteit heeft om zuinig om te gaan met de grond.

De Bond van Landpachters, LTO Nederland en NAJK vinden dit eveneens en zetten grote vraagtekens bij de extreem hoge biedingen.

Grond steeds schaarser

De hogere prijzen voor pachtgrond zijn een gevolg van vraag en aanbod. Grond is in Nederland steeds schaarser en dat leidt tot stijgende prijzen. Dat schreef minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst vorige week in antwoord op vragen van Kamerlid Jaco Geurts (CDA).

Geurts stelde vragen naar aanleiding van een veiling van pachtgrond door het RVB. Nu blijkt dat pachters zich niet houden aan het pachtcontract gaat hij aanvullende vragen stellen. "Ik wil de onderste steen boven hebben", zegt Geurts. Hij wil weten of de hoge biedingen een relatie hebben met het niet naleven van de voorwaarden in het pachtcontract.

LTO op de hoogte

Volgens Arnold Michielsen, portefeuillehouder pacht en grondzaken van LTO Nederland, komt het voor dat pachters, die grond van RVB in gebruik hebben gekregen via een openbare inschrijving, zich niet houden aan het bouwplan. Tevens kent hij gevallen dat pachters de grond onderverhuren. Dit is niet toegestaan volgens de pachtovereenkomst.

De RVB bevestigt het beeld van Michielsen, maar benadrukt dat het gaat om enkele gevallen met betrekking tot alle grond dat het vastgoedbedrijf verpacht en niet specifiek gronden die verpacht zijn na een openbare inschrijving.

De RVB laat weten dat pachters worden aangesproken als zij zich niet houden aan het bouwplan. Dit komt volgens de rijksdienst een enkele keer voor. Tot op heden leidde dit niet tot ontbinding van het pachtcontract. Wel zijn enkele pachtcontracten beëindigd omdat pachters de grond onderverhuurden.

RVB biedt weer pachtgrond aan

Ondanks de commotie rondom het verpachten van grond door het RVB biedt de dienst volgend jaar weer zo'n 400 hectare landbouwgrond aan voor verpachting. Of dit gebeurt via een openbare veiling of anderszins weet de Rijksdienst nog niet.

Er volgt nu eerst een evaluatie van de eerdere inschrijving. Begin volgend jaar wordt hierover meer bekendgemaakt, alsmede om welke percelen het gaat en waar ze  liggen.

'Bouwplan borgt duurzaam grondgebruik'

Minister Blok ziet geen reden tot bezorgdheid als het gaat om duurzaam gebruik van de pachtgrond. In de Kamerbrief van vorige week schrijft hij hierover dat voor grond die in geliberaliseerde pacht wordt uitgegeven door middel van een openbare inschrijving of een veiling per opbod een bouwplan wordt voorgeschreven.

"Het bouwplan dient het duurzaam grondgebruik en de kwaliteit van de grond te borgen", aldus Blok.

Bodemkwaliteitsonderzoeken

Voordat het Rijksvastgoedbedrijf percelen opnieuw gaat verhuren wordt de kwaliteit van de bodem bekeken door middel van diverse bodemkwaliteitsonderzoeken, zoals bemesting en besmetting diverse ziekten. Volgens de minister wordt de bodemkwaliteit na einde van het pachtcontract opnieuw gecontroleerd. "Met deze maatregel beoogt het RVB het duurzame gebruik van de grond te borgen", aldus de minister.

Hij voegt eraan toe dat opgedane ervaringen tot nu toe in overeenstemming zijn met het beoogde duurzame gebruik. Michielsen twijfelt of dat wel zo is. "Als je een bodemonderzoek laat uitvoeren door twee organisaties, krijg je twee verschillende uitslagen. Het is dus altijd aanvechtbaar."

Laatste reacties

  • schoenmakers1

    toch wel raar, de pachter betaald een te hoge prijs wordt gesteld, en toch komt er onderverhuur voor, schijnbaar is de prijs dan toch niet zoveel te hoog als wordt gesteld, zou het er niet aan kunnen liggen dat op deze manier de vriendjes niet meer in aanmerking komen en dat dat een beetje wringt

  • info36

    Alleen gekken komen er voor in aanmerking.

  • PIETER123

    De Nederlandse boer heeft veel te danken aan de pachtwet.Er was rust en duidelijkheid.De periode er voor was het ook wild west dat boeren het niet konden bolwerken en op straat kwamen.Rijksdienst heeft wel een voorbeeld functie.

Of registreer je om te kunnen reageren.