Home

Nieuws 1 reactie

Bezwaren tegen vernatting Engbertsdijksvenen

Kloosterhaar - Het Platform Engbertsdijksvenen verzet zich tegen de gevolgen van het aanwijzen van de Engbertsdijksvenen als Natura 2000-gebied, samen met graaf van Rechteren Limpurg, plaatselijk grootgrondbezitter.

Ze hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend tegen de herziening Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de gebiedsanalyse Engbertsdijksvenen. De bedoeling is het hoogveen in het gebied Engbertsdijksvenen uit te breiden.

Aan de oostkant van Engbertsdijksvenen moet daarvoor een bufferzone worden aangelegd. Om de waterstand hoog genoeg te krijgen worden delen van die bufferzone onder water gezet.

Mogelijk grote wateroverlast

Het Platform Engbertsdijksvenen en de graaf vinden de geplande ingrepen onwenselijk, omdat agrarische bedrijven als gevolg van de maatregelen op slot zouden komen te zitten en zelfs zouden moeten stoppen. Ook veel bewoners uit de omgeving kunnen met grote wateroverlast te maken krijgen, aldus de bezwaarmakers.

Inbreuk op eigendomsrecht

Volgens de graaf ligt de geprojecteerde oostelijke bufferzone volledig op zijn grond. Hij stelt dat hij geen toestemming heeft gegeven voor deze inbreuk op zijn eigendomsrecht. Hij laat weten dat hij op geen enkele manier toestemming zal verlenen om de bufferzone in te richten of om op zijn grond werkzaamheden te verrichten.

Eén reactie

 • info48

  Vergroting van vernatte gebieden IS;
  een vergroting van kweek plaatsen van ,muggen, knutten en vectoren, IS
  vergroting van risico's voor verspreiding infectie ziekten IS:
  een bedreiging van de gezondheid van mens en dier!

  Voor het milieu voegt het totaal niets toe, als we kijken naar de O2 productie en de daaraan gekoppelde CO2 opname van landbouw (weide) gebieden is een veelvoud van de "natuur gebieden" boven dien is de productie van broeikas gassen in de z.g.n. "natuur gebieden" (zeker de natte) enorm, groeien, bloeien en VERROTTEN.
  Wanneer LTO samen met Wageningen eens onderzoek in deze (denk) richting gaan doen denk ik dat er heel verrassende resultaten tevoorschijn komen die het Imago van de boer en het milieu recht doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.