Home

Nieuws

Provincies moeten nog extra PAS-regels maken

Utrecht - Provincies moeten nog nadere afspraken maken bij de regels voor de programmatische aanpak stikstof (PAS). Dat blijkt tijdens de informatiebijeenkomsten die in de provincies worden gehouden, in het kader van de inspraak bij het ontwerpprogramma PAS dat in januari ter inzage is gelegd.

Tijdens een informatiebijeenkomst in Utrecht bleek maandagavond dat provincies onder meer nog moeten regelen hoe ze omgaan met vergunningaanvragen, die niet worden gerealiseerd.

In het kader van de PAS hoeven bedrijven geen Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning) aan te vragen als de extra stikstof die neerslaat op een gevoelig natuurgebied beneden een bepaalde waarde (1 mol per hectare per jaar) blijft. Is de stikstofbelasting groter, dan moet een Nb-vergunning worden aangevraagd. Tegelijk met de aanvraag wordt de stikstofbelasting geregistreerd en in midering gebracht op de ontwikkelingsruimte die er is.

Het is mogelijk dat bedrijven een deel van de ontwikkelingsruimte vergund krijgen, zonder dat ze de bedrijfsontwikkeling realiseren.

In de provincie Utrecht zal met de invoering van de PAS de bestaande stikstofbank komen te vervallen.  Bij de voorlichtingsavond werd duidelijk dat bedrijven die hebben geïnvesteerd in stikstofrechten, maar die rechten nog niet in vergunningen geëffectueerd hebben, daarmee een kat in de zak gekocht kunnen hebben. Bedrijven die al wel beschikken over een Nb-vergunning onder het bestaande regime, maar die de ruimte daarin nog niet volledig hebben gerealiseerd, raken die rechten niet kwijt.

Deze en volgende week worden nog in verschillende provincies voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. De inspraakperiode eindigt op 10 februari.

Of registreer je om te kunnen reageren.