Home

Nieuws 9 reacties

Populatie grutto's onder druk

Zeist – In 2014 zijn te weinig jonge grutto's uitgevlogen om de populatie op peil te houden. Dat blijkt uit een berekening van de Stichting Vogelonderzoek Nederland (Sovon), uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

Sovon telde in 2014 4.600 jonge vogels terwijl er volgens Vogelbescherming 10.000 nodig zijn voor een stabiele populatie.
Sinds 2011 wordt het aantal jongen geteld en 2014 was het slechtste jaar tot dusver. De reden dat het aantal jonge grutto's dat vliegvlug werd zo laag lag, ligt volgens de Vogelbescherming aan langdurig warm weer. Door het warme weer werd gras vanaf april gemaaid en dat is wat vroeger dan gewoon. Bij het maaien gaan nesten verloren en sterven opgroeiende kuikens, omdat ze nog niet kunnen vliegen.
Volgens de Vogelbescherming neemt het aantal grutto's al vanaf 1960 af. Rond de jaren zestig telde Nederland naar schatting nog 125.000 paren. In 2011 was het aantal volgens de Weidevogelbalans 2013 van Sovon gedaald tot 40.000 paren. Vogelbescherming Nederland vraagt provincies te kiezen voor collectieve gebiedsplannen met veel en kwalitatief goed beheer.
Volgens de organisatie kan met zo'n aanpak de afname gestopt worden of zelfs een toename van het aantal grutto's worden bewerkstelligd. Als voorbeelden van veel en goed beheer noemt de organisatie de polder de Ronde Hoep ten zuiden Amsterdam, maar ook een aantal gebieden in Friesland wordt volgens haar vanuit de grutto bezien goed beheerd.
Rosemarie Kentie promoveerde onlangs bij de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift waarin ze concludeert dat weilanden waar grutto's broeden pas na 1 juli zouden moeten worden gemaaid. Ze noemt het de meest effectieve maatregel om de afname van het aantal grutto's te remmen.

Laatste reacties

 • alco1

  Och mensen. Daar hebben we honderden duizenden vogels voor in de plaats gekregen. Zoals kraaien roeken en ganzen.
  Dit is natuurlijk maar een beetje jennen.
  Het is echter een gevolg op de resultaten van zo'n dom onderzoek.
  Als we injecteren zijn ze er nog niet.
  Nesten waren er nadien genoeg, echter met maaien staan de nestwijzers al doelloos te staan.
  Als onderzoeken geen rekening nemen met predatie, kan men ze beschouwen als ???????????????

 • arendsoog

  Zal ook wel door de eizoekers komen

 • agratax2

  @alco1. We kunnen ook zeggen dat sinds de grutto is afgenomen het aantal Nederlanders ongeveer verdubbeld is. We zouden dus kunnen concluderen dat zo'n dicht bevolkt land geen plaats voor weidevogels kan bieden.

 • Broes

  De oorzaak en de oplossing worden hier toch duidelijk beschreven.
  Geen speld tussen te krijgen. Gewoon goed lezen dus...

 • J@gertje

  Broes, ik heb vorig jaar 9 grutto nesten en 5 wulpen nesten gelokaliseerd en zo gespaard bij het maaien. Van de wulpen is geen enkel nest uitgekomen en van de grutto's zijn 6 kuikens groot geworden. De rest is opgevreten door kraai, vos, marter en buizerd.

 • DJ-D

  Nog al gekleurd zegmaar. Broes. Vogelbescherming betaald dus ligt het niet aan andere vogels als nijlgans ooievaar en andere roofvogels. Bij ons voordat we gingen maaien 15 juni alles al leeggerooft. Maar goed de Vogelbescherming moet als ze wat willen de weidevogelsbeschermers inschakelen oftewel de jagers. Maar dat duurt nog even een paar jaar en een paar miljoenen later.

 • joohoo

  Als de bodem wordt uitgemergeld hebben de vogels ook niets te eten.

 • alco1

  Totaal negeren moet je zulke onbenullen als @Broes.
  Zou ook het LTO eens moeten doen.

 • J@gertje

  @alco1, Papieren tijger Broes weet het vanachter zijn bureau allemaal mooi te vertellen.
  Ik vraag me af hoe vaak hij zelf in het veld is.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.