Home

Nieuws 22 reacties

Dijksma wil laatste klap geven op ontpoldering Hedwige

Den Haag - Als het aan staatssecretaris Sharon Dijksma ligt, is in de Tweede Kamer het laatste woord over de ontpoldering van de Hedwigepolder wel gezegd. Tijdens een debatje, woensdagochtend, liet ze geen sprankje hoop overeind voor degenen die nog mogelijkheden zien om de ontpoldering tegen te houden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet geen andere mogelijkheden om te voldoen aan de natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Het uitdiepen van de vaarroute naar de Antwerpse haven is vastgelegd in een afspraak tussen Nederland en Vlaanderen, inclusief de op grond van Europese regels verplichte natuurcompensatie.

De PVV diende bij monde van woordvoerder Dion Graus een motie in om de ontpoldering in elk geval op te schorten zolang de juridische procedures - ook naar de Europese rechter - nog lopen. Dijksma wil daar niet aan. Een beroep op de Europese rechter heeft geen opschortende werking en in Nederland heeft de ontpoldering alle juridische stappen doorlopen. Tot in hoogste instantie is de ontpoldering van het landbouwgebied in Zeeuws-Vlaanderen goedgekeurd.

Het CDA wil dat in elk geval lessen worden getrokken en dat er vanaf nu geen enkele hectare vruchtbare landbouwgrond wordt onttrokken ten behoeve van natuur. "Daar zal ik me met alles wat ik in me heb tegen verzetten", aldus Jaco Geurts. Regeringspartijen PvdA en VVD toonden spijt over hoe het gelopen is, maar zien geen ruimte om de genomen besluiten terug te draaien. "Na jaren van zwalkend beleid en grote onzekerheid is nu eindelijk een besluit genomen", aldus PvdA'er Henk Leenders.

De VVD'er Rudmer Heerema vroeg in het debat om een nette afwikkeling voor de betrokken pachters. Dijksma zegt daaraan te hechten. Zij zegt dat de ontpoldering in 2019 kan worden gerealiseerd.

Laatste reacties

 • ...............

  SCHANDE !!!!!!!

 • agro1

  krokodillentranen van voorstemmers, maar ja wat wil je??? polletiekers, het zaksel van de samenleving. synoniem voor zaksel: bezinksel, drab.

 • mariskapet

  politicie :niet te vertrouwen

 • zon

  Als ze dit 50 jaren geleden deden dan werden ze opgepakt.
  Diep droevig hoever NL zakt.

 • maatje 1904

  Foutje bedankt !!!!!!!!!!!.

 • Elevage

  toonden spijt....
  stelletje slappe zakken!

  Niks vastleggen, als jij de baas bent in dit land dan zeg je nu gewoon NEE!
  doen we niet, zoek het maar uit, ga maar in Belgie iets aanleggen.

  Maar nee, het stelletje brave schapen doet natuurlijk niets, stel je voor dat we uit de pas lopen!!

 • aqwzsx12

  2019 ? is dit net voor of na WO III ?

 • jogeeldi

  Zijn ze in den haag wel goed wijs ?????
  Volgens mij zit er alleen maar zakken vullers over de rug van de ondernemers

 • agneaux

  Nederland heeft Belgie voorgehouden dat het milieu gecompenseerd moest worden. Belgie heeft daar dik voor betaald en eist dat gebeurt waar zij voor heeft moeten betalen. Het is een akkefietje van die milieu kloten en dus moet die polder onder water. Het is waanzinig maar het initiatief ligt oorspronkelijk in Nederland. Waanzinnig maar er is voor betaald en dan moet je je nu eenmaal aan je afspraak houden. Geef die boeren een zak geld - volgende onderwerp!

 • CEA

  Een boer maalt niet om geld maar liefkoost zijn grond. Om nadien als goedkope sociale werker de mens te voeden. Ik hoop dat zij die nu deze fout begaan, de honger niet kunnen stillen. Ongelukkig zullen ze zijn. Domme Belg en nog dommere Nederlandse machtshouders. In een democratie kan je altijd terug op je beslissing komen.

 • P.boertje

  Wij moeten op de blaren zitten omdat België de Wester Schelde dieper wil hebben,rara wat klopt hier niet.
  FF voor de duidelijkheid wie verdient hier aan ,ik dacht België dan vind ik dat zij voor compensatie moeten zorgen niet de Nederlandse boeren of belasting betaler.

 • wienbemelmans

  hier telt maar een ding,dat zijn asielzoekers (gelukzoekers) Griekenland en de moslims daar is alle geld voor politie bewaking dag en nacht geenprobleem mensen genoeg.alleen de oudjes en hulp behoevende Nederlanders is geen geld voor laat ze maar barsten Grond in zeeland waar de zeeuwen
  dag en nacht geploeterd hebben zo als ook het Old ambt zetten ze met een pennestreek onder water
  zo zie je wat wij ons ook druk maken het interesseerd ze geen zak.misschien maken we nog mee dat die zakken vullers nog eens honger moeten lijden maar dat zit er jammer genoeg niet in

 • ed12345

  Er is al zoveel over geschreven dat ik denk dat nu commentaar niet veel zin meer heeft.

 • Ties S

  we worden geregeerd door een stelletje dwazen....(op een enkele uitzondering na). iemand met een universitaire op hogere opleiding kan in het bedrijfsleven veel meer verdienen dan in Den Haag.... conclusie we worden geregeerd door mensen die niet conform hun opleiding kunnen functioneren en door het bedrijfsleven uitgekotst zijn.... en dan is Den Haag een leuk alternatief....

 • trijnie

  Jammer, natuur is mooi maar dit is belachelijk.

 • Henk j

  Ze zijn 1953 vergeten want toen waren ze er nog niet stelletje mafkezen!!!!!!!!!!!!!

 • agro1

  areaalverkleining = prijsondersteuning. alle kleine beetjes helpen. laten wij onze geliefde bestuurderen in onze onnozelheid danken voor deze vooruitziende blik. moge de geschiedenis oordelen.

 • juur

  Geen eerbied voor andermans eigendom.

 • veldzicht

  Deze Hedwigepolder zal wel een verloren zaak zijn ,als het dan maar ook echt de aller en aller en aller laatste ontpoldering is,dan moeten ze gelijk maar even kijken of al die z.g. water opvanggebieden wel zo noodzakelijk zijn,bij mij in de buurt zijn ze ook aangelegd het is gewoon grote flauwekul
  er was nog nooit een probleem.

 • PetervanKempen

  Wat verontrustend is dat we niet helder krijgen hoe ooit we zo idioot zijn geweest om die uitdiepings belofte te doen, inderdaad voor de economie van Belgie!
  Dat de hyena's van natuurfreaks dit soort onduidelijke besluiten dan meteen uitnutten door die compensatie te gaan eisen zal wel komen omdat de ( onzichtbare) politici die die uitdieping eventjes goedkeurden, destijds, te stom waren om deze consequenties te overzien. Een ding weten we wel: de partijen, die ook nu, dit onzalige besluit niet keerden, zijn links en groen achtig tot rose rood van kleur. NOOIT meer op stemmen , dus! Dijksma mag hier dan nu een klap op willen geven , de klap die de PvdA krijgt, straks bij verkiezingen, die zal in een keer deze incompetente anti boer partij van het kleed vegen , en terecht!

 • mtsjansens1


  Na de Val van Antwerpen in 1585 werd het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen geblokkeerd door de Noordelijke Nederlanden. Deze blokkade duurde tot 1792. In 1809 vond er een Britse inval in Zeeland plaats: de Walcherenexpeditie. Het doel van de Britse expeditie was om het Franse eskader in Vlissingen te veroveren. Daarnaast waren de Britten van plan om Antwerpen in te nemen. Sinds de Belgische Opstand van 1830 liep de toegang tot de Antwerpse haven weer via, vanuit Belgisch perspectief gezien, buitenlands grondgebied. In het Verdrag van Londen van 1839, waarin Nederland de Belgische onafhankelijkheid erkende, werd daarom in artikel IX vastgelegd dat Nederland de vrije doorvaart diende te garanderen tussen de Noordzee en de haven van Antwerpen over de Westerschelde. Tussen Nederland en België bestaan sindsdien wrijvingen over de kosten (en sinds de jaren zeventig ook over milieuaspecten) van het verdiepen en verbreden van de toegang tot de Antwerpse haven.

 • Foxxy

  Wordt dus tijd dat Vlaanderen weer terugkomt bij Nederland! Kunnen we daar ook geen ruzie meer over maken!

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.