Home

Nieuws

Aanzwellende kritiek op wet vee en gezondheid

Den Haag - De weerstand tegen het wetsvoorstel om de veehouderij aan banden te leggen als er risico's zijn voor de volksgezondheid krijgt zowel vanuit de lagere overheden, als vanuit de Tweede Kamer kritiek.

CDA, SGP en ChristenUnie willen dat staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) op zijn minst een aanzienlijk verbeterde versie van het concept naar de Kamer stuurt.

De wet is is ter consultatie voorgelegd, waarop meer dan zestig reacties zijn gekomen. Het ministerie verwerkt de reacties en kijkt hoe het definitieve wetsontwerp er uit kan zien. De verwachting is dat de wet niet voor begin volgend jaar aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Carla Dik-Faber van de ChristenUnie zegt ernstige bedenkingen te hebben bij de wet, die volgens haar geen handvatten biedt aan gemeenten en provincies om daadwerkelijk in te grijpen. Faber ondersteunt onderzoek naar de effecten van intensieve veehouderij op de volksgezondheid. Maar zij wil liever kijken naar de kwaliteit en de duurzaamheid van de productie, dan normen stellen voor aantallen dieren.

De provincies zeggen dat de wet instrumenten aanreikt die vanwege ontbrekende wetenschappelijke onderbouwing helemaal niet gebruikt kunnen worden. Bovendien is niets geregeld over de mogelijke financiële gevolgen van de maatregelen die jegens de veehouderij worden genomen. CDA-Kamerlid Jaco Geurts zegt dat de kritiek van de provincies fundamenteel is en hout snijdt. Hij is benieuwd of de staatssecretaris uiteindelijk een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt en hoe dat voorstel er dan uitziet.

SGP-Kamerlid Dijkgraaf vindt dat Dijksma met gemeenten, provincies en de sector om tafel moet om te zien of bestaande instrumenten waar nodig versterkt kunnen worden.

Dijkgraaf: "Het is een goede zaak dat het kabinet goed nadenkt over de relatie veehouderij en volksgezondheid en dat er bijvoorbeeld een endotoxinen-norm wordt vastgesteld. Het concept-wetsvoorstel slaat echter door. Het bereikt zijn doel niet, terwijl het veel gesteggel en onzekerheid oplevert." Dijkgraaf zegt dat niemand zit te wachten op begrenzing van de veehouderij op basis van onderbuikgevoelens. PvdA en PVV wachten af waar de regering mee komt.

LTO Nederland vreest dat de wet geen bijdrage levert aan een verbetering van de volksgezondheid, omdat de wet alleen stuurt op aantallen dieren en niet op de verbetering van de omgevingskwaliteit. Albert Jan Maat zegt grote moeite te hebben met het wetsvoorstel.

Directeur Hugo Backx van de Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland zegt dat de wet wel kan bijdragen aan de volksgezondheid. Backx pleit sterk voor de invoering van een endotoxinen-norm, waaraan bedrijven moeten voldoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.