Home

Nieuws

Cao-akkoord voor werknemers open teelten

Utrecht - Werkgeversorganisaties, NFO, KAVB, Anthos en LTO Nederland, hebben samen met CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao open teelten.

Het gaat om daarbij een eenjarige cao (van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015) met een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2015. De nieuwe cao zal gelden voor ongeveer 30.000 werknemers in de sectoren boomkwekerij, bollenteelt, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en akkerbouw. De betrokken partijen zijn het eens over de nieuwe regeling 'Piekarbeid', die het mogelijk maakt acht weken premievrij te werken. De regeling Piekarbeid vervangt de bestaande regeling Gelegenheidsarbeid per 1 januari 2015.

Daarnaast komen de cao-partijen nog tijdens de looptijd van de cao tot een methode om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen en het gebruik van (schijn) constructies in de sector tegen te gaan. Het doel van partijen is om te streven naar een duurzame sector met duurzame arbeidsverhoudingen. De cao-partijen zien daarbij de noodzaak om verder te investeren in goed werkgeverschap.

Ook komt er een aparte loonschaal voor mensen met een arbeidsbeperking in het kader van de Participatiewet. In de cao worden de actuele functiebeschrijvingen opgenomen. Ook zijn er inhoudelijk afspraken gemaakt over een private aanvullende WW-verzekering.

Of registreer je om te kunnen reageren.