Home

Nieuws 1466 x bekeken

Agriterra: lagere uitgaven en minder subsidie

Arnhem – Agriterra heeft in het jaar 2013 ruim €16,1 miljoen uitgegeven aan projecten van boerenorganisaties die het steunt, waar bijna €19,6 miljoen was begroot. De agrarische ontwikkelingsorganisatie ontving bijna €3,9 miljoen minder subsidie van de overheid dan begroot. Inkomsten en uitgaven lagen nog wel duidelijk hoger dan in 2012.

Dat minder is uitgegeven dan begroot, ligt volgens de organisatie deels in het feit dat organisaties zelf meer bij hebben gedragen met eigen kapitaal of leningen. De cliënten van Agriterra droegen €10,5 miljoen bij waardoor het budget voor het zogeheten Farmers Fighting Poverty-programma op €26,5 miljoen uitkwam.
Agriterra ontving €89.000 meer aan subsidies van derde partijen dan begroot. Daarmee zijn de inkomsten vanuit derde partijen meer dan €700.000 toegenomen ten opzichte van 2012. Het betreft geld van particulieren en bedrijven. Agriterra realiseert over 2013 een surplus van bijna €79.000. Dit wordt toegevoegd aan de reserves. Daarmee lag het overschot veel lager dan de €390.000 die was begroot.
Agriterra steunde 121 organisaties in 43 landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Meer dan de helft van het Agriterra-budget is uitgegeven via agrarische organisaties en coöperaties in Afrika, nog altijd het armste continent. De organisatie claimt 600.000 agrariërs direct te bereiken, waarvan 41 procent vrouw is. Agriterra stuurde 399 experts het veld in voor advies.
In 2013 richtte Agriterra zich op het vergroten van het aantal landen waar het actief is met een programma dat coöperaties helpt krediet aan te trekken. Agriterra ontwikkelde de trainingsmethode Fact, waarmee vertegenwoordigers van agrarische organisaties onderhandelingsvaardigheden worden bijgebracht. Met de Fact-methode kunnen organisaties voor hen belangrijke onderwerpen onderscheiden en vertalen in specifieke beleidsvoorstellen voor de overheid.
Ze leren tevens relevante en betrouwbare data verzamelen over hoe strategische partners te vinden en meer betrokkenheid bij de organisatie te kweken.

Of registreer je om te kunnen reageren.