Home

Nieuws 1818 x bekeken 12 reacties

Stikstofdepositie kustgebied komt deels uit zee

Bilthoven - De stikstof die neerslaat in het kustgebied komt waarschijnlijk voor een groot deel van ammoniak die uit zee verdampt. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Bij het berekenen van stikstofneerslag in het duingebied werd eerder alleen rekening gehouden met bronnen op land. Uit metingen van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden is echter gebleken dat de concentraties ammoniak in duingebieden hoger zijn dan met modellen werd berekend. Uit deze meetgegevens is op te maken dat de zee waarschijnlijk de bron is.

Door emissies van ammoniak uit zee aan het model toe te voegen, klopt de modelberekeningen beter ten opzichte van de gemeten ammoniakconcentraties. "Het is aannemelijk dat deze ammoniak is aangevoerd via de grote rivieren naar zee, waarschijnlijk is het afkomstig van uitspoeling uit landbouwgronden", aldus het RIVM. Deze modelverbetering biedt een betere basis voor berekeningen in het kader van de landelijke aanpak van stikstof (PAS).

Laatste reacties

 • joopi

  Hoe lul ik iets wat niet recht te lullen is recht en geef ik toch de boertjes weer de schuld les numero 3

 • vandenbrandcv1

  vroeger was er nog geen tv. toen speelden we wel eens ' mens erg je niet' , nu spelen we de hele dag MENS ERG JE NIET.

 • Mozes

  Uitspoeling van landbouwgronden?? De waterzuiveringen lijken mij toch een veel logischer verklaring. Hoeveel stikstof bevat de menselijke excretie? Dit zal per ton vele, vele malen hoger zijn dan van het vee. Het gaat dan wel naar een waterzuivering maar de stikstof wordt er niet uitgehaald maar gebonden in bacteriën. Het water wordt vervolgens geloosd waarna de bacteriën afsterven en de stikstof in de vorm van ammoniak weer vrijkomt.

 • MEESTER

  en daar moeten wij nu mee in zee gaan

 • Mozes

  Nog iets over die zogenaamde uitspoeling uit landbouwgronden: stikstof kan uitspoelen in de vorm van nitraat omdat dit een anion is. Ammoniak is een kation en spoelt nooit uit. De ammoniak die gemeten wordt KAN dus niet afkomstig zijn van landbouwgrond. Het lijkt erop dat bij het RIVM nog steeds dezelfde fantasten rondlopen als ten tijde van de zure regen eind jaren tachtig.

 • 344412

  Wat een onzin van de RIVM hoe kunnen we die nu ooit nog serieus nemen: uitspoeling door de landbouw en vervolgens ammoniakemmissie op zee. Kan iemand al die mensen terug naar school sturen, om te huilen.

 • Bloemestein

  Mozes, je verhaal rammelt als een vorkjesschudder. Op zuiveringen wordt de ammoniak omgezet in stikstof wat de lucht ingaat..Wel wordt er bij buien zoals afgelopen week veel ongezuiverd water geloosd door overstorten.
  Bacteriën die geloosd worden,Onzin, dan liggen alle vissen op hun rug!

 • Mozes

  @Bloemenstein, hoe slaagt men er in om stikstofverbindingen zodanig af te breken dat de stikstof als N2 de lucht in gaat?
  Hoe slaagt men er in bij het lozen van water de bacteriën tegen te houden zodat het water er wel uit gaat maar de bacteriën binnen blijven?

 • schoenmakers1

  bloemestein, zou er dan op de waterzuivering ook niet een luchtwasser moeten, waarom is dit al wel bij de vleesvarkens

 • 344412

  Hoeveel miljard ton eiwit zit er in de zee aan planten en vissen? en dus stikstof? Net zo iets als ganzen, schijnen ook geen depositie te veroorzaken..

 • Marco22

  Manmanman wat een verhaal. Schrijven ze bij het RIVM ook sprookjesboeken. Er was eens.......ammoniak....

 • Wim Toornstra

  Het is allemaal waarschijnlijke en aannemelijk. Met andere woorden we lullen maar wat om onze zgn. modellen kloppend te krijgen.
  we zijn gewoon dor aan het slaan in dit land.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.