Home

Nieuws 10 reacties

Boeren claimen €1,5 miljoen bij waterschap

Venlo – Boeren hebben bij het Limburgse waterschap Peel en Maasvallei voor circa €1,5 miljoen aan schadeclaims ingediend vanwege schade aan hun gewassen door wateroverlast. Ze verwijten het waterschap dat het te laat maatregelen heeft getroffen na de zware regenval waar de regio mee kampte.

De oppervlakte waarover tot zover claims zijn ingediend, betreft ongeveer 250 hectare. Een deel van de gewassen hierop moet als verloren worden beschouwd. Gewassen met schade lopen uiteen van consumptieaardappelen en waspeen tot lelies en asperges. Zowel in delen van Limburg als Noord-Brabant is in juli en augustus extreem veel regen gevallen. Plaatselijk viel in Limburg alleen in juli al 200 millimeter.

Halverwege augustus kondigde het waterschap Peel en Maasvallei aan maatregelen te nemen om het overtollige water sneller af te voeren, zoals het extra maaien van oevers en het verlagen van de ruim 1.500 stuwen in de regio. Te laat, volgens sommigen. "Vanuit onze leden heerst het gevoel dat het waterschap te traag heeft reageert", beaamt Jeroen Achten van de Limburgse landbouworganisatie LLTB. "Er is niets zo veranderlijk als het weer. De boer moet daarop inspelen, maar het waterschap ook." Wel geeft hij dat niet in alle gevallen schade te voorkomen was geweest, omdat sommige boeren zelf ook een risico namen door bijvoorbeeld aardappelen te telen op gronden die van nature vaak erg nat zijn. Daarom vallen mogelijk niet alle geclaimde schade daadwerkelijk aan het waterschap te wijten.

Het waterschap bekijkt of en welke claims terecht zijn. "Ik sluit niet uit dat er op sommige plaatsen eerder actie had moeten worden ondernomen," aldus Jan Classens, bestuursverantwoordelijke van het watersysteembeheer in de regio. "We waren niet ingericht op een calamiteit als deze, en konden niet overal tegelijk zijn. Daar hebben we niet de machines of het personeel voor."

Classens geeft aan dat een commissie vanuit het waterschap in samenwerking met de betrokken verzekeringsmaatschappij de claims nu bekijkt. "Indien zij terecht worden bevonden, zal er worden uitgekeerd." Het waterschap sluit niet uit dat er nog meer claims binnenkomen.

Inmiddels staat bij het waterschap een evaluatie van de problematiek op de agenda, waarbij gekeken zal worden of er anders gehandeld moet worden en of in de toekomst ander beleid gevoerd moet worden. "Gezien de klimaatveranderingen en de verwachting dat we in de toekomst meer te maken krijgen met extreem weer, stond dit toch al op het programma", geeft Classens aan. "Maar de natuur was ons voor."

Laatste reacties

 • pb1974

  geen mensen en materiaal voor waar is al dat geld dan gebleven ? zeker alleen geld verspild aan het meanderen van de beken en kantoor stop met die onzin en ga weer het werk doen waar het waterschap voor is onderhoud sloten en 4 keer per jaar maaien daar moet ons boerengeld in en niet op de mensen van kantoor die nergens verstand van hebben

 • Barneveldsei

  Het geld gaat naar de bestuurders,die hebben een riante toeslagen bovenop hun jaar salaris.

 • Zippie

  Dat zal niet makkelijk worden, Die anderhalf miljoen hebben ze al uitgegeven aan het meander project.
  Stuwen verlagen?
  Welke stuwen die zijn in het kader van eerder genoemd project toch al verwijderd!

 • jan van den broek

  Eindelijk komt het uit dat waterschappen zeer veel geld kosten, en dat door hun opgebouwde macht , zich overal kunnen tegen verzetten.
  Waterschappen samenvoegen met provincies.
  En meerdere provincies ,bij elkaar voegen, en presterende deskundigen goed belonen, dmv deze uitvoerbare mogelijkheid ,uit te voeren kunnen er een paar centjes bespaart worden.
  Denk eens mee, en geef eens een bedrag aan voor Brabant en Limburg, is zeker 50 miljoen op jaarbasis te besparen.
  Denkt u over een lager of hoger bedrag. Uw mening en bedrag svp

 • melkveehouder .

  @Jan van den Broek. Of de waterschappen veel geld kosten weet ik zo direct nog niet. Wel denk ik dat een disproportioneel bedrag besteed wordt aan het creëren van randvoorwaarden voor de recreatie en toerisme. Dit door het opnieuw laten meanderen van de van gekanaliseerde waterafvoersystemen. Onder het motto vasthouden, bergen en afvoeren probeert men de boeren wijs te maken dat ik noodzakelijk is om in te spelen op de klimaatveranderingen. Klimaatveranderingen binnen 40 jaar kunnen niet de oorzaak zijn van de problemen. Wat wel één van de (hoofd)oorzaken is, is dat infiltratie van regenwater enorm wordt belemmerd door verstening al gevolg van woning- en wegenbouw. Om droge voeten te houden moet het water afgevoerd worden naar de sloten en beken. Die kunnen deze enorme toevloed van water niet aan. Vandaar het vergroten van de opvangcapaciteit van de beken, en het verlagen van de afvoercapaciteit. En beste Jan, omdat er alsmaar minder boeren en meer burgers in de besturen zitten, beslissen er (met alle respect) mensen over het waterbeheer die nog nooit met hun voeten in de (natte) klei hebben gestaan. En ter afronding: het slechtste wat je kunt doen is de waterschappen laten opgaan in de provincies. Dan beslissen er nog slechts mensen vanachter hun bureau. En juist mensen met praktische gebieds- en waterkennis hebben we nodig voor de adequaat waterbeheer, en geen ambtenaren.

 • schoenmakers1

  bij het waterschap zijn het ook ambtenaren

 • schapendoes

  Naast de verstening (niet alleen van het woongebied, maar zeker ook door en rondom de grote veestallen, andere landbouwbedrijven en de logistieke bussiness in de regio) is vooral de 'verglassing' een probleem in Noord-Limburg.
  Het weer is en wordt steeds extremer en dat is zeker te wijten aan de klimaatsverandering. Dat speelt over de hele wereld!
  Ondertussen genieten ongelofelijk veel mensen van het meanderen van de beken. Zeer zeker ook de oudere boeren met hun familie. Die genieten ervan als ze in de buurt wandelen en fietsen.

 • schapendoes

  Vijfentwintig jaar geleden moest de ene tractor de andere ook al uit het aardappelveld trekken. Toen de beken nog allemaal gekanaliseerd waren. Lage gebieden horen erbij. Boeren hoor je nooit als het goed gaat. Gingen de grote winsten van individuele boeren ook naar het Waterschap?

 • alco1

  Schapendoes. Een voorwaarde om het boeren vak vol te houden is dat je van dieren en natuur houdt.
  Eén ding wordt echter steeds vergeten. Boeren voelen ook een maatschappelijke zorgplicht.
  Laatst was er een fietstocht georganiseerd door LTO.
  Natuur akkerranden werden er gepresenteerd.
  Erg mooi en boeren kregen vergoeding. Iedereen blij dus.
  Maar bij één werd niet stil gestaan. Kun je de Zorg, ouderen en minder gelukkigen in de samenleving laten lijden, door voor zoiets het geld te besteden.

 • schapendoes

  Alco1: de LTO is in bermen geïnteresseerd, om het imago van de boer op te krikken.
  Het LTO is zeer rijk, maar er gaat veel belastinggeld naar 'tegenvallers', zoals ruimingen en verzopen aardappels.
  Inderdaad geld dat beter naar de zorg kan. Een fatsoenlijke samenleving zorgt goed voor mensen, dieren en natuur.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.