Home

Nieuws

Bezwaar tegen Eilandspolder ongegrond

Den Haag - De aanwijzing van het gebied Eilandspolder als Natura2000-gebied blijft in stand.

Staatssecretaris Sharon Dijksma hoeft niet op de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te wachten om een natuurgebied aan te wijzen, zegt de rechter. Wel moet het ministerie een aantal aanpassingen aan de grenzen van het gebied ongedaan maken. Bezwaren van een betrokken boer en LTO Noord tegen de aanwijzing zijn door de Raad van State ongegrond verklaard.

LTO Noord en de agrarisch ondernemer voerden onder meer aan dat de staatssecretaris in april vorig jaar geen rekening heeft gehouden met de belangen van de boer, terwijl bovendien de bescherming van soorten is aangevoerd die in het gebied niet voorkomen of geen bescherming behoeven.

De rechter stelt dat de staatssecretaris bij de begrenzing van natuurgebieden alleen maar hoeft te kijken naar de belangen van de te beschermen planten en dieren en daarbij geen afweging hoeft te maken met de belangen van een boer. De rechter is het ook niet eens met de stelling dat de noordse woelmuis of andere dieren- en plantensoorten in het gebied niet beschermd hoeven te worden, omdat ze niet of nauwelijks voorkomen.  De rechter wijst daarbij naar rapportages van Alterra en de Vereniging voor Zoogdierkunde, waarin met zoveel woorden staat dat de woelmuis in flinke aantallen en dichtheden in de Eilandspolder voorkomt en dat de polder ook een belangrijke functie vervult als verbinding tussen andere natuurgebieden. Beide rapportages waren door LTO Noord juist ingebracht om haar eigen standpunt te onderbouwen.

De gemeentebesturen van Beemster en Schermer brachten in dat de aanwijzing van het natuurgebied de agrarische sector onnodig zal belemmeren. Bovendien zou  de aanwijzing moeten worden afgestemd met het beheerplan en de PAS.  De staatssecretaris hoeft met de aanwijzing van de gebieden echter niet te wachten op de PAS, vindt de rechter.

Of registreer je om te kunnen reageren.