Home

Nieuws

Tweede Kamer wil ontheffing verwerking stromest

Den Haag – De Tweede Kamer wil dat mest afkomstig van schapen, geiten en niet voor zuivel gehouden runderen met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 een generieke vrijstelling van de mestverwerkingsplicht krijgt. De Tweede Kamer stemde in met een motie van Elbert Dijkgraaf (SGP) die mede was ondertekend door CDA, PVV en VVD.

De motie moet ervoor zorgen dat stromest uit potstallen van schapen- geiten- en vleesveehouders niet verwerkt hoeft te worden. Deze mestsoort is volgens de indieners te waardevol voor de bodem vanwege het hoge organischestofgehalte.
Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken was geen voorstander van deze motie, omdat er hierdoor mogelijk toch bedrijven met drijfmest worden vrijgesteld van de mestverwerkingsplicht. Eerder verruimde ze de ontheffing van de mestverwerkingsplicht, waardoor niet alleen stallen die volledig bedekt zijn met minimaal 15 centimeter stro, maar ook stromest uit hellingstallen niet verwerkt hoeft te worden. De ontheffing voor mestverwerkingsplicht zou voor alle stromest pas per 1 januari 2015 van kracht worden, omdat invoering met terugwerkende kracht niet handhaafbaar is. Voor dit jaar kunnen bedrijven met stromest hun mestverwerkingsplicht over dragen aan andere mestverwerkers. Daar moet deze aangenomen motie nu verandering in brengen.

Voorzitters Leon Moonen van de LTO Vakgroep vleesveehouderij en Jeannette van de Ven van de vakgroep geitenhouderij reageren op Twitter positief over de aangenomen motie.

Of registreer je om te kunnen reageren.