Home

Nieuws 4 reacties

Wisselende reacties natuurbeweging op plannen Dijksma

Doetinchem – Stichting Natuur en Milieu vindt de nationale invulling van de vergroeningsplannen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een overwinning voor de landbouwlobby.

De koepelorganisatie voor agrarische natuurverenigingen in het Noorden van het land vindt de plannen vanuit ecologisch perspectief minder dan optimaal. Het Centrum van Landbouw en Milieu is echter positief.
Boeren kunnen moeten 5 procent van het areaal inrichten als ecologisch focusgebied (EFA). Ze kunnen wat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken betreft kiezen uit een equivalentiepakket of de teelt van eiwit- en vezelgewassen.  Binnen het 'equivalentiepakket' moet de EFA minimaal voor 30 procent worden ingevuld met beheerde akkerranden. Het overige deel mag bestaan uit onder meer aangrenzende sloten, eiwit- en vezelgewassen en landschapselementen.
Sijas Akkerman van Stichting Natuur en Milieu vindt 5 procent voor EFA's al niet veel en daarvan 30 procent "veel te weinig". "Wij pleiten voor minimaal 50 procent hoewel ik eigenlijk denk dat 75 procent niet meer dan redelijk is. Het handhaven van een sloot is toch echt binnen geen bijdrage aan vergroting van biodiversiteit." Het volledig invullen van de EFA met eiwit- en vezelgewassen vindt Akkerman "absurd".
"Het telen van zulke gewassen is in allerlei opzichten positief, zoals voor de verbetering van bodemkwaliteit, maar heeft met het vergroten van de biodiversiteit in Nederland niets te maken. Insecten en vogels zijn gebaat bij een veelvoud aan soorten planten." Ook Boer en Natuur, een samenwerkingsverband van circa vijftig agrarische natuurverenigingen Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland vindt de invulling "vanuit de ecologie mager".
Bestuurder Alex Datema ziet in de nationale invulling van het GLB een belangrijke gemiste kans: een gebrek aan sturing. "Het betreft een serie globale maatregelen. We weten vanuit het agrarisch natuurbeheer dat het niet alleen uitmaakt wát je doet, maar ook waar en op welke schaal." Datema had graag gezien dat middels een wegingsfactor boeren gestimuleerd zouden worden in het verband van agrarische natuurverenigingen invulling te geven aan de ontwikkeling van ecologische focusgebieden.
Wim Dijkman van het Centrum van Landbouw en Milieu oordeelt juist positief over de nationale invulling. "Ik verwacht dat veel akkerbouwers luzerne straks laten meelopen in het bouwplan. Eiwit- en vezelgewassen hebben een positieve uitwerking op de bodemkwaliteit en juist dat is een belangrijk issue in de akkerbouw." De teelt pakt niet alleen goed uit voor de bodem, maar vermindert volgens Dijkman ook de import van soja.

Laatste reacties

 • bertes

  in het bouwblok zit ook al de eis, om 10% aan te planten. die zal natuurlijk niet mee genomen kunnen worden. gewoon alles braak laten liggen. en de landbouw verder in de Oostblok. wat maakt het uit. geld kan de overheid gewoon op de computer erbij schrijven. zonder dat er goud tegenover staat. dus!!!!

 • Zippie

  Begrijp ik dit goed?
  Gaan gesubsidieerde natuurclubs nu uitmaken welk teeltplan agrarische ondernemers uit mogen voeren die daar notabene hun kostwinning mee moeten kunnen halen. En om daarna van het kleine beetje rendement afdracht moeten doen aan belasting en een veelvoud aan heffingen,
  wat dan weer tegoed komt aan diezelfde subsidies voor deze clubs.
  De wereld op zijn kop!!!

 • schoenmakers1

  zoals ik het lees komt het er op neer dat ik er niks toe zal gaan doen en mijn eigen plan moet trekken, dan maar geen bijdrage van het geld wat mijn vroeger is afgenomen als compensatie van de gedaalde prijzen, voor de zoveelste maal, dank Dijksma voor het slechte beleid

 • Fermer

  Ook zonder de subsidies, de toeslagRECHTEN, kunnen ze natuurlijk allerlei regelgeving blijven opleggen. De marktwerking zal dan snel zijn werk doen en een koude sanering in de landbouw zal plaatsvinden.
  Het zou eerlijker zijn als de beleidsmakers zouden zeggen wat hun toekomstvisie is voor de landbouw in Nederland. Nu kunnen boeren met moeite aniticiperen, en vaak ad-hoc, op het gemaakte beleid.
  Het lijkt er steeds meer op dat Nederland één groot natuurgebied aan het worden is. Zelfs bestaande landbouwgronden, als zodanig in gebruik, moeten weer een gedeelte opofferen blijkt nu. Daarbij wordt niet gekeken of het speelveld in de EU nog gelijk is voor de Nederlandse boeren.
  Het lijkt erop dat Nederland een provincie van Europa gaat worden. Met als kenmerk het 'groene havengebied':doorvoer naar de rest van Europa, of wat er ook achter mag zitten. Deze weg lijken ze mede te financieren met al die extra eisen die de huidige landbouw nu moet doorvoeren in aanpassingen in de bedrijfsvoering. Tot we niet meer kunnen concurreren met de rest. De landbouw lijkt te moeten verplaatsen naar Oost Europa, zodat deze landen economisch kunnen groeien. Als het hier minder wordt en daar beter, krijg je het snelst een evenwichtig Europa.
  Het zal wel een boze droom zijn, maar wist je maar waar je aan toe was, dan kon je zelf je plan trekken.

Of registreer je om te kunnen reageren.