AlgemeenNieuws

Wisselende reacties natuurbeweging op plannen Dijksma

Doetinchem – Stichting Natuur en Milieu vindt de nationale invulling van de vergroeningsplannen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een overwinning voor de landbouwlobby.

De koepelorganisatie voor agrarische natuurverenigingen in het Noorden van het land vindt de plannen vanuit ecologisch perspectief minder dan optimaal. Het Centrum van Landbouw en Milieu is echter positief.

Boeren kunnen moeten 5 procent van het areaal inrichten als ecologisch focusgebied (EFA). Ze kunnen wat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken betreft kiezen uit een equivalentiepakket of de teelt van eiwit- en vezelgewassen.  Binnen het ‘equivalentiepakket’ moet de EFA minimaal voor 30 procent worden ingevuld met beheerde akkerranden. Het overige deel mag bestaan uit onder meer aangrenzende sloten, eiwit- en vezelgewassen en landschapselementen.

Sijas Akkerman van Stichting Natuur en Milieu vindt 5 procent voor EFA’s al niet veel en daarvan 30 procent “veel te weinig”. “Wij pleiten voor minimaal 50 procent hoewel ik eigenlijk denk dat 75 procent niet meer dan redelijk is. Het handhaven van een sloot is toch echt binnen geen bijdrage aan vergroting van biodiversiteit.” Het volledig invullen van de EFA met eiwit- en vezelgewassen vindt Akkerman “absurd”.

“Het telen van zulke gewassen is in allerlei opzichten positief, zoals voor de verbetering van bodemkwaliteit, maar heeft met het vergroten van de biodiversiteit in Nederland niets te maken. Insecten en vogels zijn gebaat bij een veelvoud aan soorten planten.” Ook Boer en Natuur, een samenwerkingsverband van circa vijftig agrarische natuurverenigingen Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland vindt de invulling “vanuit de ecologie mager”.

Bestuurder Alex Datema ziet in de nationale invulling van het GLB een belangrijke gemiste kans: een gebrek aan sturing. “Het betreft een serie globale maatregelen. We weten vanuit het agrarisch natuurbeheer dat het niet alleen uitmaakt wát je doet, maar ook waar en op welke schaal.” Datema had graag gezien dat middels een wegingsfactor boeren gestimuleerd zouden worden in het verband van agrarische natuurverenigingen invulling te geven aan de ontwikkeling van ecologische focusgebieden.

Wim Dijkman van het Centrum van Landbouw en Milieu oordeelt juist positief over de nationale invulling. “Ik verwacht dat veel akkerbouwers luzerne straks laten meelopen in het bouwplan. Eiwit- en vezelgewassen hebben een positieve uitwerking op de bodemkwaliteit en juist dat is een belangrijk issue in de akkerbouw.” De teelt pakt niet alleen goed uit voor de bodem, maar vermindert volgens Dijkman ook de import van soja.