Home

Nieuws 1 reactie

Raad van State ziet haken en ogen aan Omgevingswet

Den Haag - De vereenvoudiging van de wetgeving voor omgevingsvergunningen is een gecompliceerde klus, waarvoor de Raad van State de handen nog niet op elkaar krijgt.

In een advies bij de Omgevingswet heeft de Raad van State aan minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) meegegeven een groot aantal aanpassingen te doen, voordat het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd,

Met de nieuwe Omgevingswet wordt een stofkam gehaald door alle wetten en artikelen die in de afgelopen tweehonderd jaar zijn gemaakt en die betrekking hebben op de omgeving: de Mijnwet, de wet op de Ruimtelijke Ordening, de Waterwet. De nieuwe wet bundelt alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving: niet 26 wetten, maar één wet.

De minister verwacht dat de nieuwe weet een aantal procedures vereenvoudigd, waardoor voor hetzelfde project niet meerdere vergunningen moeten worden afgegeven. Bovendien moet de procedure worden versneld en er zijn meer mogelijkheden voor provincies en gemeenten om eigen afwegingen te maken of experimenten uit te voeren.

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Dat vraagt om een andere insteek van overheden, burgers en bedrijven, zegt de minister.

Eén reactie

  • koestal

    voer van juristen,de boer verzandt in allerlei procedures,hier mee gaat de economie naar de knoppen

Of registreer je om te kunnen reageren.