Home

Nieuws 2 reacties

Provincie Overijssel voor jaarrond bestrijden ganzen

Zwolle – Provinciale Staten van Overijssel steunen een voorstel van Gedeputeerde Staten om jaarrond ganzen te bestrijden.

PvdA en GroenLinks dienden vergeefs een motie om het voorstel weer in te trekken. De motie werd verworpen met 18 stemmen voor en 25 stemmen tegen. De coalitie van CDA, VVD en de combinatie SGP en ChristenUnie steunen het voorstel.
D66 en SP steunden de motie. Eerder toonden de Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel zich uiterst kritisch over het vorige week gelanceerde Faunabeheerplan, dat in zou druisen tegen het eerder afgeketste ganzenakkoord. Doel van het Faunabeheerplan 2015-2019 is het aantal ganzen terug te brengen tot het niveau van 2005. Vorig jaar leverden ganzen de landbouw circa 750.000 euro schade op.
Het voorstel van Gedeputeerde Staten betekent in essentie dat het oude beleid voor het terugdringen van het overschot aan ganzen wordt voortgezet. Voor het broedseizoen geldt volgens het voorstel een vrijwillige stop, maar er wordt geen algehele winterstop ingevoerd.

Laatste reacties

  • Gijs Gans

    Verstandige keus van Overijssel

  • Gullef

    Juist gijs

Of registreer je om te kunnen reageren.