Home

Nieuws 11 reacties

Politici kritisch op nationale invulling GLB

Den Haag - De Tweede Kamer reageert kritisch op de nationale invulling van het Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Veel fracties vinden dat staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) de mogelijkheden voor vergroening te veel beperkt.

VVD-Kamerlid Helma Lodders kan zich op hoofdlijnen vinden in de invulling zoals voorgelegd, al heeft ze kritiek op de beperkte keuze die Dijksma maakt voor gewassen die in de EFA's geteeld mogen worden. "Andere lidstaten zullen de Europese lijst met toegestane gewassen ook in zijn geheel overnemen en als Nederland dat niet doet, zal dat leiden tot een ongelijk speelveld."

De PvdA is kritisch over het gegeven dat landschapselementen niet meetellen voor de vergroening. "Daar moeten we wel een constructie voor vinden", vindt Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken. Hij vindt dat biodiversiteitswinst uitgangspunt moet zijn bij eiwitrijke teelten die worden toegelaten in de ecologische focusgebieden. Verder vindt de PvdA dat duurzaamheidscertificaten echt hét instrument moeten worden voor de vergroening.
CDA-Kamerlid Jaco Geurts vindt de vergroening de grote bottleneck van het GLB. "We moeten echt voorkomen dat er landbouwgrond braak komt te liggen. We moeten geen striktere regels willen dan Brussel voorschrijft. Dat doet de staatssecretaris nu wel door de toegestane gewassen in de vergroening te beperken." Geurts is positief dat het belang van vlas wordt erkend in het beleid. Over de compensatie voor kalverhouderij is het CDA kritisch. "De duivel zit in de details, die wil ik graag weten. Ik vind wel dat het geld op het boerenerf moet komen", aldus Geurts.

De SGP reageert heel kritisch op de vergroening zoals voorgesteld. "We zijn veel strenger dan Brussel vereist en strenger dan een aantal omliggende landen. Dat is slecht voor de concurrentiepositie", vindt Elbert Dijkgraaf. Hij vindt dat er te weinig flexibiliteit in de vergroening zit. "We missen bijvoorbeeld het meetellen van cultuur-historische elementen en vanggewassen. We moeten zuinig zijn op de hoogproductieve landbouw', vindt Dijkgraaf.

"Ik ben blij dat er oog is voor sectoren zoals de kalverhouderij die door het nieuwe Brusselse beleid onevenredig zou worden getroffen. De teelt van eiwitrijke gewassen en vanggewassen biedt boeren flexibiliteit in de vergroening. Bovendien komen zij hiermee tegemoet aan maatschappelijk gewenste ontwikkelingen", reageert Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. "Ze vraagt zich wel af of de mogelijkheden die Brussel biedt volop zijn benut.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is niet blij met de vergroening. Ze vreest dat de biodiversiteit eerder achteruit zal gaan dan vooruit. "Met het speciale pakket hoeft maar 30 procent van de 5 procent ecologische focusgebieden als akkerrand worden ingevuld. Daarnaast mogen gewassen geteeld worden waar mest en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. Dat is geen vergroening", vindt Ouwehand. Ze vindt het ook niet terecht dat de melkveehouderij met het grasland wordt vrijgesteld van vergroening. "In Nederland hebben we alleen Engels raaigras. Dat draagt niet bij aan de biodiversiteit." De politica vreest ook dat boeren landschapselementen gaan vervangen voor de teelt van eiwitrijke gewassen,  omdat dit wel mee telt voor de vergroening. "Dat zijn echt verkeerde prikkels", vindt Ouwehand, die het ook onvoorstelbaar vindt dat een niet-duurzame sector als de kalversector in de benen wordt gehouden in het GLB.

Laatste reacties

 • g.g

  En Dijksma.......die zegt trots te zijn op de landbouw in nederland.
  de regels toch nog iets strakker maken dan nodig is kijken of de landbouw het dan nog zo goed doet....

 • Elevage

  ze heeft wel een heel consequent beleid: alles moet nog strakker dan Brussel voorsteld!

 • Martin Oldenhof

  Dijksma wil zeker in de toekomst een grote post in Brussel en daarom wil ze nu de teugels nog stakker aanhalen. Jammer, op deze manier word de concurrentie positie van de Nederlands Agrarische sector beperkt. Terwijl we de 2e exporteur van Agrarische producten in de wereld zijn. Deze export positie is goed voor de economie daarom zouden we juist moeten pleiten voor nog ruimere regels dan Brussen opgelegd ipv. nog meer regels invoeren. Door ruimere (minder) regels kan de Agrarsiche ondernemer beter ondernemen en dat komt alles ten goede.

 • sadijojo

  Wat kalversector niet duurzaam? Waar moeten we dan met de stiertjes blijven, vergassen als ze 2 dagen zijn???????

 • donkersmelkvee

  Ik heb van mijn ouders geleerd om netjes te blijven dus iknzal maar even achterwege laten wat mijn eerte gedachten waren. Wederom knap waardeloos beleid van het haagse zooitje

 • biertje

  Door dat onze voormannen van lto en dergelijke zijn gaan praten met mevrouw Dijksma heeft ze het idee gekregen ook verstand te hebben van landbouw met alle gevolgen van dien .

 • aejp.poels

  waarom altijd het braafste jongetje van de klas willen zijn? je kunt nu gewoon de eisen vanuit brussel 1 op 1 vertalen op landelijk beleid, maar er moet altijd weer extra regelgeving bij ( de ambtenaarij moet ook werken). hoe heeft dat kleine NL ooit de 2e agrarische exporteur ter wereld kunnen worden? dat is in 50 jaar gegroeid: gas (tuinbouw), haven rotterdam (intensieve veehouderij), een prima klimaat (melkvee) en dat met zulke grondprijzen nog rendabele akkerbouw mogelijk is zegt wat over onze plantaardige kennis. landbouw is politiek niet sexy, we moeten toe naar een kennis economie, nou politiek: kijk eens naar de landbouw! het voorbeeld voor NL.

 • g.g

  Van Drie heeft zijn eigen imperium wel even veilig gesteld, de rest van de vleesveesector moet maar zien......

 • Fermer

  De subsidie voor de kalverhouderij verdwijnt in 1 grote zak. Een monopolist zal altijd minimaal voor de kalfjes betalen, veeleisend naar z'n aanvoer en de werknemers, de mesters, zeer kritisch volgen. En of het duurzaam is?
  Voor wat betreft de 2e exporteur van agrarische producten ter wereld: heel veel is gewoon doorvoer vanuit Rotterdam en Schiphol, en daarnaast staat tegenover onze hier geproduceerde landbouwproductie natuurlijk een heel grote invoer van veevoer, dus netto uitvoer valt hier nog wel mee.
  Natuurlijk hoort heel Europa 1 eenduidige regelgeving te hebben voor alle agrarische sectoren voor in ieder geval binnen de EU een eerlijke concurentie, maar ja, die wijze mensen in den Haag....

 • koestal

  Dijksma is trots op de landbouw in Nederland,wordt door haar weer beloond met veel regels en GLB korting,wie z,n kind lief heeft ,kastijdt haar ,zegt een oud gezegde

 • mbm

  10 miljoen compensatie, alléén voor innovatie en verduurzaming, is veel te kort om het enorme verlies te compenseren. Terecht dat Geurts twijfels heeft: dit geld komt niet op het boerenerf terwijl daar de schade geleden zal worden. Typisch linkse maatregel die niets met het belang van de sector (internationaal niet op achterstand gezet worden) te maken heeft. Daarbij is de sector al zeer innovatief en levert enorme prestaties. De tweede kamer zal moeten ingrijpen en het verlies van GLB gelden beperken tot 50%, en dan individueel.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.