Home

Nieuws 2 reacties

Friesland pakt winterganzen aan

Leeuwarden - Provincie Fryslân gaat de toenemende schade door overwinterende ganzen te lijf.

Gedeputeerde Staten hebben een plan van aanpak opgesteld waarin jaarlijks de schade met 5 tot 10 procent moet afnemen, tot een niet nader omschreven 'maatschappelijk aanvaardbare schadehoogte'. Belangrijkste punten in het plan zijn een winterrustperiode van twee maanden, ruimere mogelijkheden om brandganzen te bestrijden en een deelnemerspremie voor boeren in foerageergebieden.

De foerageergebieden blijven waar ze liggen. Hier binnen geldt rust van november tot april. Deelname aan de regeling hiervoor is op vrijwillige basis. De schade wordt honderd procent vergoed, waarbij het behandelbedrag van €300 dat het Faunafonds hanteert, niet geldt. De deelnemerspremie wordt alleen uitgekeerd als er daadwerkelijk schade geleden is. Bedoeling is om deze premie uit te betalen via de collectieven. Buiten de foerageergebieden geldt het behandelbedrag wel, en is de vergoeding 95 procent van de getaxeerde schade.

Buiten de foerageergebieden geldt de komende twee jaar een winterrust van twee maanden, in januari en februari. Als het beleid goed blijkt te werken, wordt de rustperiode uitgebreid met november en december.

Belangrijk onderdeel van het plan is een verruiming van de mogelijkheden om de beschermde brandgans te bestrijden. Om te garanderen dat deze beschermde soort niet in problemen komt, moeten er wel aparte foerageergebieden voor deze soort komen. Deze worden in totaal 8.000 hectare.

De Friese aanpak wijkt af van die in de meeste andere provincies. Het grootste probleem is hier de groeiende schade door overwinterende ganzen, vooral grauwe gans en brandgans. Elders vormt de zomergans het grootste probleem. De ruime winterrust van vier maanden die in het gesneuvelde landelijke ganzenakkoord stond, was voor Friese boeren niet te verteren, wat er uiteindelijk toe leidde dat het ganzenakkoord strandde. Ook in eerder provinciaal overleg was dit een breekpunt. Het nu voorliggende plan is door gedeputeerde Johannes Kramer zelf opgesteld.

Het budget voor het Friese ganzenbeleid is €12,16 miljoen per jaar tot 2017 en daarna €9,78 miljoen. Provinciale Staten buigen zich er in september over.

Laatste reacties

 • Gijs Gans

  tot een niet nader omschreven schade hoogte, hoezo dweilen met de kraan open het ging om AANTALLEN

 • PetervanKempen

  @gijs: het gepubliceerde is de tekst van de gedeputeeerde .
  Hij heeft het daarin nog over allerlei G7 restant ideeen en aantallen zijn, zoals je weet, voor de overigen, de TBO's die de totale opvang en rust eisen na twee jaren, geheel taboe. Die kun je tellen. Schade kun je verdonkeremanen en verschuiven naarr seizoenen waarin je aankondigt dat dan niet (meer) te betalen zoals de zomer.
  Dat staat er tussen de regels in.Wij hebben nu even tijd de politiek op het tussen de regels lezen te focussen. Ga je partij als je die nog hebt tenminste , maar vast bellen in GS Fryslan.
  Strijd of totale opvang in winter goed idee is, is dus nog niet gestreden maar komt nu in de eindfase.

Of registreer je om te kunnen reageren.