Home

Nieuws

Uitgaven energie-regeling blijft achter

Den Haag – De uitgaven voor stimulering van duurzame energie zijn in 2013 aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot. Dat blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken.

Voor 2013 was begroot dat er in totaal €899,86 miljoen zou worden uitgegeven. Uiteindelijk is dit €225,40 miljoen minder geworden. Voor de duurzame-energieregeling MEP werd in plaats van €555 miljoen €505 miljoen uitgegeven, voor de SDE-regeling was €103 miljoen minder dan de begrote €245 miljoen en voor de SDE+-regeling was €100 miljoen begroot, maar er is uiteindelijk €27,2 miljoen uitgegeven.

De lagere uitgaven van de MEP zijn het gevolg van lagere subsidiabele productie van duurzame energie dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. De lagere uitgaven van de SDE-regeling wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van subsidieprojecten, omdat deze vertraging in de oplevering hebben opgelopen. De subsidie zal aan het einde van de subsidieperiode van deze projecten alsnog tot uitbetaling komen.

In 2013 is een interne begrotingsreserve ingesteld voor duurzame energie, die bestemd is voor onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij projecten. Via dit fonds blijft het budget beschikbaar voor de ontwikkeling van duurzame energie. In 2013 is €225 miljoen in de reserve gestort.

Of registreer je om te kunnen reageren.