Home

Nieuws 1787 x bekeken 2 reacties

Grasland langs weg niet per definitie wegberm

Den Haag – Een perceel grasland langs een weg is niet per definitie een berm, maar kan ook aangemerkt worden als landbouwgrond.

Dat is de kern van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Over de vraag of grasland langs wegen aangemerkt kan worden als landbouwgrond waarop bedrijfstoeslag verzilverd kan worden lopen meerdere procedures tussen boeren en het Ministerie van Economische Zaken. Het CBb deed in een van deze procedures op 7 mei 2014 uitspraak.

Volgens het CBb merkt de staatssecretaris van Economische Zaken iedere grasstrook langs een weg aan als wegberm, ook al wordt de strook bemest, gemaaid en wordt het gras als veevoer gebruikt. Het CBb wijst die categorale benadering af. De staatssecretaris zal iedere situatie individueel moeten beoordelen. "Het enkele feit dat een grasperceel direct naast een weg ligt, maakt het (gehele) perceel nog geen wegberm. Bepalend is of de landbouw op het perceel noemenswaardige hinder ondervindt van de verkeerskundige en infrastructurele functie. Hinder is minder goed voorstelbaar naar mate het perceel breder is en de grond verder van de weg af is gelegen", aldus het CBb.
Uit de uitspraak blijkt niet op grond van welke gebruikstitel de grond in gebruik was bij de aanvrager.

De uitspraak is definitief, hoger beroep is niet mogelijk, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. Omdat er meerdere zaken lopen noemt het CBb het 'raadzaam dat coördinatie van nieuwe beslissingen bij Economische Zaken berust'. Economische Zaken zal een nieuw besluit moeten nemen op basis van de uitspraak van het CBb en krijgt daarvoor een termijn van drie maanden.

Volgens een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken wordt de uitspraak bestudeerd. Economische Zaken of RVO.nl wilden in dat verband nog geen uitspraken doen over het aantal gevallen en andere details.

Laatste reacties

  • Elevage

    kan er niet gewoon een aantal meters vanaf de weg/asfalt aangehouden worden als berm. De rest, dus verder weg is dan landbouwgrond. Lijkt me voor iedereen duidelijk controleerbaar

  • koestal

    met of zonder bierblikjes ?

Of registreer je om te kunnen reageren.