Home

Nieuws 1 reactie

EU-hof kan PAS op losse schroeven zetten

Luxemburg/Den Haag - Het Europese Hof van Justitie kan donderdag het stikstofbeleid, waarvoor de Tweede Kamer vorige maand een eerste stap heeft gezet, weer voor een deel op losse schroeven zetten.

Als het Europese Hof in Luxemburg het advies van de advocaat-generaal overneemt, kan dat op gebiedsniveau effecten hebben op de ruimte die er is voor de veehouderij om te ontwikkelen.

De kwestie die in Luxemburg aan de orde is, heeft op het eerste gezicht niets met de veehouderij te maken. Het gaat om de schade die de verbreding van de A2 (Den Bosch-Eindhoven) heeft voor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden.  De advocaat-generaal bij het Europees Hof heeft eind februari een advies gegeven. Daarin staat dat compensatie van de natuurschade in de vorm van de ontwikkeling van soortgelijke natuur op een andere plek alleen kan worden toegestaan voor projecten  van 'groot openbaar belang'.

Dat betekent dat voor infrastructurele projecten ruimte moet zijn binnen de programmatische aanpak stikstof, die ten koste kan gaat van de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij. Vice-voorzitter van LTO Noord in Noord-Holland, Albert Hooijer, heeft in dat kader ook zijn zorg geuit op de website van het interprovinciaal overleg. Hij waarschuwt ervoor dat de landbouw niet gemangeld mag worden tussen verkeer en industrie. "130 kilometer op de snelweg kost ons koeien", zegt Hooijer. "Als Den Haag besluit dat auto's van 100 naar 130 kilometer per uur mogen, betekent dat meer uitstoot van het verkeer die ik als melkveehouder niet meer mag gebruiken."

Eén reactie

  • koestal

    De vervuiling door de riooloverstorten in Zuid-Holland gaan ten koste van het fosfaatgebruik van de landbouwers.Het fosfaatgehalte in het Zuid-Hollandse oppervlaktewater is al een aantal jaren te hoog doordat ze voortijdig moeten lozen bij hoosbuien. Hierover zijn geheime afspraken gemaakt tussen de ministeries om toch het fosfaatgehalte onderuit te krijgen

Of registreer je om te kunnen reageren.