Home

Nieuws 742 x bekeken

214 overtredingen in Waterschap Vallei en Veluwe

Apeldoorn - Waterschap Vallei en Veluwe heeft in 2013 214 overtredingen geconstateerd die een bedreiging vormden voor de waterkwaliteit of de veiligheid van de dijken en wateroevers.

In totaal werden bijna duizend controles gedaan bij bedrijven en particulieren. In 58 gevallen werd een boete uitgeschreven. In de overige gevallen werd een waarschuwing gegeven.

Het waterschap gaf zeventig waarschuwingen aan agrarische bedrijven. Bijvoorbeeld omdat een agrariër te dicht bij de waterkant bestrijdingsmiddelen gebruikte of omdat er mest in een sloot afspoelde.

"Het aantal geconstateerde overtredingen is nog te hoog", vindt Tanja Klip, dijkgraaf van het waterschap. "De komende jaren werken we toe naar een halvering door goede voorlichting en gerichte en geïntensiveerde controles."

Of registreer je om te kunnen reageren.