AlgemeenNieuws

Welzijnsregels productschap in wet

Den Haag – De wetgeving op het gebied van dierenwelzijn voor pluimvee, nertsen en konijnen wordt bij de overdracht van de taken van de productschappen naar het ministerie aangescherpt. Verschillende welzijnsvoorschriften die door de sector zelf waren vastgelegd via productschapsverordeningen, worden nu opgenomen in wet- en regelgeving.

Dat blijkt uit een brief van minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Kamp erkent dat Nederland met deze welzijnsregelgeving voor vleeskuikenouderdieren, vleeskalkoenen, konijnen en nertsen voorop loopt in Europa. “Dit is noodzakelijk omdat diverse onderzoeken en de door de Raad voor Dierenaangelegenheden vastgelegde streefbeelden een aantal knelpunten hebben aangetoond ten aanzien van het welzijn van deze diersoorten”, aldus Kamp. Hij wijst erop dat daarom in overleg met de sector en maatschappelijke organisaties destijds is besloten om specifiekere regels nodig waren dan de Europese regels.

Beheer
WP Admin