Home

Nieuws

Rundveemest tegen stuifschade vanaf 2 april toegestaan

Den Haag - Akkerbouwers op Texel en in het Veenkoloniaal gebied mogen vanaf 2 april bovengronds runderdrijfmest aanwenden om stuifschade te voorkomen. Een regeling die dit toe staat is gepubliceerd in de Staatscourant. De ontheffing geldt tot 1 juni van dit jaar en is alleen bedoeld voor percelen bouwland op zand- of lössgronden op Texel en in de provincie Drenthe, de provincie Groningen ten zuiden van het Eemskanaal en de provincie Overijssel ten noorden van de lijn Zwolle, Ommen en Coevorden.

In het nieuwe actieprogramma Nitraatrichtlijn is het bovengronds aanwenden van runderdrijfmest om stuifschade te voorkomen definitief goedgekeurd. Voor dit jaar geeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken ontheffing, zodat de methode toch toegepast kan worden.

Tot 1 januari 2010 was het in dezelfde gebieden ook mogelijk om gewassen met deze methode te beschermen tegen schade door winderosie. In het kader van de uitvoering van het vierde actieprogramma inzake de Nitraatrichtlijn is die vrijstelling per  in 2010 beëindigd. De vrijstelling voor Texel zou per 2014 beëindigen, omdat er goede alternatieven beschikbaar zijn. Onderzoek dat afgelopen periode is uitgevoerd naar de effectiviteit van diverse antistuifmiddelen heeft bevestigd dat er zowel landbouwkundig als milieukundig bevredigende alternatieven zijn voor bovengrondse toepassing van runderdrijfmest. De toepassing van deze methoden bleek echter op financiële en praktische bezwaren te stuiten. Daarom is besloten voor deze gebieden wederom gebruik van runderdrijfmest toe te staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.