Home

Nieuws 738 x bekeken 4 reacties

Provincies houden vast aan invoering behandelbedrag Faunafonds

Den Haag - De provincies houden vast aan de invoering van een behandelbedrag voor het Faunafonds per 1 oktober dit jaar.

Vanaf dat moment moeten boeren die een verzoek indienen voor vergoeding van wildschade 300 euro betalen. Dit maakt het interprovinciaal overleg (IPO) bekend.

Invoering van een plafond van 2 miljoen euro voor vergoeding van schade door overzomerende ganzen, is uitgesteld naar 1 april 2015. Bij overschrijding van dat bedrag wordt naar rato gekort op de tegemoetkomingen. Hoe groot de kans hierop is, is onduidelijk. Verschillende provincies hebben de afschotvergunningen verruimd of gaan dat doen, waardoor de mogelijkheden voor schadevergoeding minder worden.

De provincies hebben ook afgesproken dat verjagen van ganzen in de winterse rustperiode niet nodig is om voor vergoedingen uit het fonds in aanmerking te komen. Het mag wel, maar hoeft niet. De achtergrond hiervan is dat verjaging averechts werkt op de totale schade. De dieren gaan meer vreten als ze veel heen en weer vliegen, blijkt uit onderzoek.

Verder komt een eind aan de overgangsregeling voor boeren in foerageergebieden. Vanaf komend winterseizoen is voor iedereen de vergoeding binnen de foerageergebieden honderd procent van de schade. Daarbuiten is dat 95 procent. Nagenoeg alle ganzenbeheerovereenkomsten zijn nu afgelopen. De foerageergebieden blijven wel bestaan. Provincies zijn bezig met de aanwijzing van nieuwe rustgebieden.

De provincies hebben afgesproken dat ze het (gestrande) G7-akkoord zo veel mogelijk als uitgangspunt aanhouden bij het vaststellen van hun ganzenbeleid.

Laatste reacties

 • ...............

  Als ik het dus goed begrijp mogen de ganzen in de foerageergebieden niet verjaagd worden, maar je moet wel € 300 betalen als je een schadeverzoek indient. Het moet toch niet gekker worden. De burger/provincie de lusten en de agrariër de lasten, het aloude BBA (BoerBetaaldAlles).

 • frl

  Dan per ha een bedrag voor schadeverzoek,nu wordt kleine boer weer gepakt.

 • Schaapje

  Wat een fooi - binnen de fourageergebieden 100% vergoeding. Nou dit is in de praktijk echt niet het geval. Dan moeten we ook nog € 300,- behandelskosten betalen, en hier bovenop nog de korting van de eigen risico van € 250,-. Ja die ambtenaren verzinnen het wel zijn hebben er geen last en kosten van.

 • Gijs Gans

  dankzij LTO hebben we dit soort onzin nu .

Of registreer je om te kunnen reageren.