Home

Nieuws

'Nieuw gesprek over genetische modificatie'

Den Haag - Het debat over genetisch gemodificeerde gewassen kan en moet op een ander niveau en op een andere manier worden gevoerd. Dat stelt het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving (LIS) in een advies aan het ministerie van Economische Zaken.

LIS, dat gevraagd en ongevraagd adviezen verstrekt aan het ministerie, zegt dat er kansen zijn voor een dialoog tussen de verschillende partijen in het debat over de toepassing van moderne biotechnologie bij de veredeling van gewassen. De kennelijke patstelling kan worden opengebroken en omgevormd tot een dialoog, zegt LIS.

LIS heeft specifiek gekeken naar de aardappelteelt, waar vier initiatieven on der de loep zijn genomen. Twee projecten (Solynta en Durph) richten zich op technologische veranderingen van de plant, waardoor de aardappel resistent wordt tegen ziekten. Twee andere projecten (Bio-Impuls en Pieperpad) beschouwen aardappelziekten als een systeemprobleem en proberen oplossingen te vinden door maatschappelijke en landbouwkundige veranderingen.

LIS komt tot de conclusie dat er ruimte is voor dialoog, maar dan niet op wetenschappelijk niveau over de voor- en nadelen van genetische modificatie. Als de verschillende partijen zich in elkaars werkwijze verdiepen, kan dat ook innovaties opleveren - niet alleen in technologieën, maar mogelijk juist in samenwerkingsvormen. Het platform geeft een aantal adviezen waarbij het ministerie zou moeten zorgen dat er een gesprek ontstaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.