Home

Nieuws

Rivierenland belast grondwaterlozingen

Tiel - Waterschap Rivierenland heft met ingang van 1 januari belasting over het lozen van grondwater in oppervlaktewater. Het gaat hier om grondwater dat bijvoorbeeld bij bouwprojecten weg wordt gepompt en in sloten of watergangen wordt geloosd.

Het geldt vanaf 12.000 kubieke meter per keer of per jaar.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland zegt met deze nieuwe landelijke belastingmaatregel, net als velen andere waterschappen, recht te willen doen aan het beginsel 'de vervuiler betaalt'. Lozingen van grondwater op het riool werden al belast door het waterschap. Met deze nieuwe belastingregel wordt volgens het waterschap een einde gemaakt aan een onterecht verschil in behandeling tussen lozen van grondwater op oppervlaktewater en riool. Daarnaast maakt deze regeling het verschil in behandeling ongedaan tussen de lozers van grondwater en ander afvalwater (huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater). Hiermee hanteert Waterschap Rivierenland voortaan hetzelfde beleid als de meeste andere waterschappen in Nederland als het gaat om lozing van grondwater. Het belastingtarief start bij ongeveer 650 euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.