Home

Nieuws

'Kopen grond moeizamer'

Den Haag – Bijna driekwart van de boeren verwacht dit jaar meer moeite te hebben met het kopen of huren van landbouwgrond als gevolg van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Dit blijkt uit een panelonderzoek, uitgevoerd in december 2013 door de toenmalige uitvoeringsorganisatie Dienst Regelingen (DR), tegenwoordig Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De 60 deelnemende panelleden verwachten dat vooral het huren van landbouwgrond veel duurder gaat worden, zeker in gebieden waar de grond nu al duur is. Dit heeft te maken met de koppeling van toeslagrechten aan grond wat de grond schaarser zal maken. Ook het nieuwe grondgebonden mestbeleid zorgt voor meer vraag naar grond en dat heeft invloed op de huur- en koopprijs.

Uit hetzelfde panelonderzoek blijkt dat ruim de helft van de boeren verwacht er financieel op achteruit te gaan na invoering van het nieuwe GLB. Ook bestaat er bij een grote groep van de deelnemers onduidelijkheid over de vergroeningseisen. Veel boeren hebben nog geen uitgesproken mening omdat zij niet goed in kunnen schatten wat de gevolgen zijn. De helft van de boeren verwacht aan de vergroeningseisen te kunnen voldoen, zonder de bedrijfsvoering aan te passen.

Een ander zorgpunt dat naar voren kwam in de enquête is de administratieve rompslomp. Zo'n 60 procent verwacht meer administratie te moeten bijhouden na aanvang van het nieuwe GLB. Het beeld heerst dat de administratielast de afgelopen jaren alleen maar groter is geworden in plaats van minder, aldus onderzoekers van I&O Research, die het panelonderzoek uitvoerden in opdracht van DR.

Of registreer je om te kunnen reageren.