Home

Nieuws 598 x bekeken

Kabinet ziet nog geen reden voor verbod schimmelbestrijder

Den Haag - Het kabinet ziet geen reden een verbod in te stellen op schimmelbestrijders met triazolen.

Dat schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld naar aanleiding van een advies van Royal HaskoningDHV over de resistentieontwikkeling van de voor mensen potentieel gevaarlijke schimmel Aspergillus fumigatus tegen triazolen. Resistentie van de schimmel leidt in de gezondheidszorg tot problemen bij de behandeling van bepaalde schimmelinfecties. Triazolen worden gebruikt als geneesmiddel, maar komen ook voor in diergeneesmiddel, cosmetische producten, gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het schimmelvrij houden van tal van materialen (van behang tot matrassen).

Triazolen worden in de landbouw vooral gebruikt bij de teelt van wintertarwe. Per jaar wordt tussen de 55.000 en 130.000 kilo werkzame stof toegepast. Daarbij gaat het niet om de bestrijding van de Aspergillus fumigatus, maar om andere te bestrijden schimmels.

Op dit moment is volgens Mansveld niet duidelijk of er een relatie is tussen de toepassing van de bestrijdingsmiddelen en het optreden van de resistentie van de voor mensen potentieel gevaarlijke schimmel.

Mansveld kondigt aan dat het kabinet een zogenoemde quickscan gaat maken om te zien of er alternatieven voor handen zijn voor de triazolen in gewasbeschermingsmiddelen. Als dat mogelijk is en er blijkt uit onderzoek een verband tussen het gebruik van triazolen en de mogelijkheid van resistentieontwikkeling, dan zal het kabinet met de sector overleggen over de inzet van andere middelen.

Verder gaat het kabinet de Europese Commissie vragen beleid te maken om het gebruik van triazolen in het milieu te verminderen. Op dit moment is er binnen de Europese Unie nog geen gevoel van urgentie voor de triazolenresistentie, constateert Mansveld.

Of registreer je om te kunnen reageren.