Home

Nieuws

Franse controle op voedingswaren 'gebrekkig'

Parijs - De Franse instanties die toezicht moeten houden op de veiligheid en herkomst van voedingswaren laten veel steken vallen. In de praktijk wordt niet meer dan één op de honderd betrokken bedrijven geïnspecteerd.

Ook wordt niet gericht gecontroleerd op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in voedingswaren. Dat stelt de Cour des comptes, de Franse Rekenkamer, in haar jaarrapport. De controles door de tegenhanger van de NVWA vallen onder de verantwoordelijkheid van het DG voeding van het ministerie van landbouw (DGAL).

''Hoewel bij de steekproeven die worden gehouden blijkt dat één op de twee landbouwers zich niet aan de regels heeft gehouden, ziet men kennelijk geen aanleiding die controles op te voeren. Bovendien worden tegen overtreders vrijwel nooit sancties uitgevaardigd.'' Bij de inspecties die wel plaatsvinden, wordt niet gecontroleerd op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals zware metalen 'omdat dat niet voorkomt in de regels die het ministerie heeft opgesteld.'

Door een tekort aan personeel worden verwerkingsbedrijven of slachterijen niet of nauwelijks geïnspecteerd, terwijl in een derde van de departementen geen enkel persoon belast is met de controle van voedingswaren die uit het buitenland komen. Dat zou wel moeten omdat in de regio's waar dit wel wordt gecontroleerd talrijke overtredingen worden geconstateerd. Zo voldoen één van de vier partijen vlees en één op de vijf partijen zuivelproducten niet of niet volledig aan de eisen.

De Rekenkamer stelt verder dat DGAL zich vooral concentreert op sectoren in de landbouw die EU-steun ontvangen om latere terugvorderingen door Brussel te voorkomen. Daarbij wordt dan vooral gelet op de zogenaamde hygiëne-code van de EU. Dat betekent echter wel dat bijvoorbeeld de vollegrondsgroenteteelt en de fruittelers vrijwel nooit een controleur op bezoek krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.